Lindebergparken inngår som en del av Oslo kommunes og Statens felles Groruddalsatsing, og bygger på mulighetsstudien «Grønn tverrforbindelse i Groruddalen – mulighetsstudie for en sammenhengende grønnstruktur fra Lindeberg til Rødtvedt».

Forbindelsen skal styrke sammenhengende grønnstruktur i turveinettet, fra marka og på tvers av Groruddalen. Turvei langs Lindebergbekken og Lindebergparken representerer et ledd i tverrforbindelsen. Turveien er fordelt på to delstrekk; en gruslagt strekning, og ett strekk der turveien går på bro langs Lindebergbekken. Broen slynger seg 60 meter inntil den bratte siden av bekkedalen. Broen er utformet i sort pulverlakkert stål, med dekke av tre og rekkverk i syrefast stål. 

Samtidig som prosjektet skal styrke turveiforbindelsen gjennom området, oppgraderes en eksisterende bydelspark til å inneholde mer attraktive møteplasser. Eksisterende akebakke er forbedret, torget på toppen av akebakken er oppgradert og det er anlagt ny aktivitetsflate nederst i området. Torget har fått nytt dekke i granitt med opphøyde felt, med planter og sittemuligheter. Gang- og sykkelveg er markert over torget. Plantefelt og sittetrinn avslutter torget, med mulighet for å nyte utsikten fra toppen av akebakken. 

Den nye aktivitetsflaten er delt inn i to hovedsoner; ballplassen og treningsområdet. Det er lagt gummibelegg i ulike farger på deler av flaten. Resten av flaten er delvis malt asfalt. Ballplassen er utformet som en multibane som kan brukes til ulike ballaktiviteter sommerstid, og som skøytebane vinterstid. Treningsområdet er møblert med treningsapparater og klatrevegger. En opphøyd terrengform i gummi, samt en fugleredehuske, er plassert 
i området mellom ballplassen 
og treningsområdet. En rundløype er markert i dekket rundt hele aktivitetsflaten. 

Grindaker har utarbeidet forprosjekt og detaljprosjekt og har bistått byggherre med faglig oppfølging i byggeperioden. Grindaker har i tillegg hatt rollen som prosjekteringsgruppeleder og ansvarlig søker. 

 

The Lindeberg Park project is part of the Oslo and Groruddal Initiative, to strengthen the greenbelt and walking trail across Groruddalen. In addition to the trail, the project also improved an existing urban park, sledding hill and plaza, as well as new terraced steps and a sports activity area.

 

Prosjektfakta

Kategori: Parker, byrom, gater, torg

Beliggenhet: Oslo, Alna

Oppdragsgiver: Oslo kommune, Bymiljøetaten

Byggeår: 2017

Prosjektperiode: 2014–2017

Areal/størrelse: Ca 10 daa

Kostnad inkl. MVA: Ca. 12,5 mill. kr

Landskapsarkitekt: Grindaker AS

Ansvarlig landskapsarkitekt: Grindaker AS

Rådgivere/konsulenter: Geovita AS,  Hjellnes Consult AS

Entreprenør: Steen & Lund AS

Anleggsgartner: Steen & Lund AS

Underleverandører: Castor mekaniske AS

Idé/initiativtaker: Groruddalsatsingen

Annet: Fotograf: Damian Heinisch

Grindaker AS

  • Lindebergparken2
  • Lindebergparken3
  • Lindebergparken4
  • Lindebergparken5
  • Lindebergparken6

Liknende prosjekter