Wessels plass ligger på Akersryggen og danner et sentralt toppunkt i byen. Stortingsgata, Akersgata, Prinsens gate og Nedre Vollgate omkranser plassen.

Sentral byplass
Trikketraseen deler byrommet diagonalt i to; en solrik plass øverst mot Akersgata, og en mer skyggefull del i det nedre hjørnet. Da Wessels plass ble gravd opp i forbindelse med byggearbeider, utnyttet Stortinget muligheten til å endre plassen til en grønnere byplass, som er i tråd med det historiske preget.
 

Funksjonalitet og utforming
De fire omkringliggende gatene er forlenget inn over plassen og tydeliggjort ved trerekker og lysmaster som følger parallelt med fasadene. Plassens skrånende terrengform er utnyttet til terrasseringer som har mange funksjoner: terrassene skaper mange sitteplasser og de gir plass til vekstjord over underliggende konstruksjoner. Terrassene skaper flere romdannelser på plassen og gir grunnlag for ulik bruk, der ett av disse er en gruslagt plass tilrettelagt for uteservering ved Halvorsens konditori. 
 

Grønt og blått
Vegetasjonen er valgt ut for å gi skjønnhetsopplevelser gjennom hele året: Trollhassel blomstrer på bar kvist om vinteren, fra desember til mars. Gulved og sommersyrin blomstrer i juli, syrinhortensia på høsten, mens papegøyetreet er fint og foranderlig hele året. Naverlønn og keiseror er plantet i det søndre, skyggefulle hjørnet. Sibirfuru og barlind gir en myk og vintergrønn effekt. Kattemynte og andre insektvennlige, lave planter danner bunndekke mellom trærne. På den solrike delen gir en fontene med dyser i dekket en forfriskende opplevelse på hete sommerdager. 
  

Gjenbruk av stein
De opprinnelige granittelementene fra 2004 var av norsk stein og spesiallaget for Wessels plass. Disse elementene er i stor grad gjenbrukt enten i dekke eller på nye måter, som kanter eller benke-understell. Ny stein har også norsk opphav. De nye kantene har myke former av Røyken-granitt som gir en rødlig, ny teint til plassen. 
 

Wessel’s Square forms a central peak in the city Centre near to the Parliament building Stortinget. The task was to design a new green square which corresponded to the historical character. The surrounding streets are extended over the square and made clear by rows of street trees and light poles parallel to the facades. The site’s sloping terrain shape is utilized for terraces with many functions. Plants are selected to provide beauty experiences throughout the year. On the sunny part, a fountain provides a refreshing experience on hot summer days. The original granite elements from 2004 were of high-quality Norwegian stone and specially formed for this square. Most of them are reused either in deck or in new ways. New stone elements also have Norwegian origin with a red tint, which gives a new complexion to the space.

Prosjektfakta

Kategori: Parker, byrom, gater, torg

Beliggenhet: Oslo, Sentrum

Oppdragsgiver: Stortinget

Byggeår: 2020

Prosjektperiode: 2016–2020

Areal/størrelse: 4,5 daa

Prosjektansvarlig: Dronninga landskap

Landskapsarkitekt: Dronninga landskap AS

Ansvarlig landskapsarkitekt: Dronninga landskap

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): RI tekniske fag: Structor Oslo/Bergen. Lysdesign: Zenisk. Kulturminner: Kulturminneconsult. Teknisk beskrivelse: Holo & Holo. Fontene: Fonteneteknikk.

Entreprenør: Steen & Lund AS

Anleggsgartner: Steen & Lund AS

Arkitekt: Arkitema AS

Dronninga landskap AS

Liknende prosjekter