Tomten for BI-bygget er overtatt fra et tidligere verft med tørrdokk, slipp og kraner. Ambisjonen har vært å la disse elementene skinne gjennom, og kombinere med dagens bruk. Eksisterende betong og stål inngår i prosessen og bevarer grove maritime inntrykk, samtidig som det skaper spennende overganger til et mer moderne uttrykk.

Kaiarealene omkring bygget inngår i en sammenhengende havnepromenade. I fremtiden vil promenaden omkranse hele Damsgårdssundet innenfor Puddefjordsbroen. Tomten ligger i krysningspunktet for den fremtidige gangveitrafikken mellom Løvstakksiden og sentrum. Torget vil være et møtepunkt i området, der gående fra Løvstakken, Møhlenpris og sentrum vil møtes når broen over Damsgårdssundet står ferdig.

Prosjektfakta

Kategori: Videregående skoler, høyskoler, universitetsanlegg

Beliggenhet: Bergen

Oppdragsgiver: Rieber Eiendom AS

Byggeår: 2011

Prosjektperiode: 2009-2011

Areal/størrelse: 14 daa

Kostnad inkl. MVA: 15 mill. kr.

Landskapsarkitekt: Smedsvig landskapsarkitekter AS

Ansvarlig landskapsarkitekt: Smedsvig landskapsarkitekter AS v/Arne Smedsvig og Frode Pedersen, begge MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Arne Smedsvig, Frode Pedersen, Benedicte Eriksen, alle MNLA

Rådgivere/konsulenter: Smidt & Ingebrigtsen AS (RIB), Multiconsult AS (RIV, RIE)

Anleggsgartner: Askeland AS

Arkitekt: B+B Arkitekter AS

Smedsvig Landskapsarkitekter AS

  • IMG_9698_HUNDVEN-CLEMENTS_PHOTOGRAPHY
  • IMG_9715_HUNDVEN-CLEMENTS_PHOTOGRAPHY
  • IMG_9642_HUNDVEN-CLEMENTS_PHOTOGRAPHY
  • DSCN6780
  • DSCN6783
  • DSCN6809
  • DSCN6812

Liknende prosjekter