Lokalsamfunnet ble invitert til dugnad, målet var å skape arena for dialog og i fellesskap utarbeide konkrete innspill til videre utvikling av området. Plansmias sluttprodukt ble et kollektivt innspill til kommunedelplanens arealdel.

Like viktig var å skape diskusjon, forståelse og initiativ, som handler om å styrke Tangen som attraktivt bosted. Hensikten har vært å etablere en felles idé om Tangens fremtidige rolle, funksjon og utforming. Selve plansmia ble gjennomført over en drøy uke. Opplegget var konsentrert og intensivt, og startet med et innledende møte og inspirasjonsforedrag “– Hvem er du Tangen, og hva drømmer du om?”. Sluttrapporten oppsummerte utviklingskonsept,  innspill til plan, fremtidsbilder og anbefalinger om videre oppfølgings- og utviklingsstrategi.

Prosjektfakta

Kategori: Byplanlegging, byutvikling, by- og tettstedsforming

Beliggenhet: Stange, Hedmark

Prosjektperiode: Våren 2013

Landskapsarkitekt: Norconsult Norge AS, Hamar

Ansvarlig landskapsarkitekt: Kjersti Westgaard Gillund MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Medarbeidere i Norconsult: Arkitekt, byutvikler og prosessleder: Christoffer Olavsson Evju. 3D og visualisering Preben Madsen. Arkitekt, prosessleder: Kai Slagsvold Hekne

Annet: Forarbeid/ innspill til kommunedelplan for Tangen i Stange kommune

Norconsult Norge AS, Hamar

  • Utviklingskonsept4red str
  • BILDE1 stasjon redusert str
  • BILDE3 bolig redusert str
  • Alt på ett sted
  • Kart fra Verksted 1
  • Kart fra Verksted 2

Liknende prosjekter