Hovinbyen er det største byutviklingsområdet i Oslo, hvor det skal etableres 40.000 nye boliger fram mot år 2050. Ensjø ligger først i løypa og nærmest sentrum, med mål om 10.000 nye boliger fram mot 2030. Det er virkelig store endringer på gang i Oslo by.

Bjørbekk & Lindheim har gjennom en tidsperiode på 12 år jobbet systematisk og helhetlig med å formgi og utvikle de offentlige arealene knyttet til transformasjonsområdene på Ensjø. Planlegging er gjennomført i nært samarbeid med Norconsult og Oslo kommune. Oppdraget omfatter både oppgradering av bygater, gatetun, torg, sykkelveier, gangbruer samt flere nye grønne parker med tilhørende gjenåpning av Hovinbekken tvers gjennom bydelen.

Gjenåpning av Hovinbekken
Hovinbekken er viktig som et identitetsskapende og strukturerende element i landskapet. I løpet av de siste 6–8 årene er det etablert et sammen­hengende åpent bekkeløp over 1,5 km fra Teglverksdammen og ned til Ensjø torg. Nytt bydelstorg med bekk og dam bygges ved Ensjø T-banestasjon i 2019 og sluttfører det planlagte bekkeåpningsprosjektet på Ensjø.

Hovinbekken har ligget skjult under bakken i over 50 år. Bekken har vært bortgjemt og glemt og det er stor glede knyttet til å bringe den fram igjen. Synliggjøring av vannets gang gjennom terrenget er viktig både for å lese, forstå og orientere seg i bylandskapet. Bekken skal bidra til folks stedstilhørighet, og forhåpentlig bidra til å gjøre beboerne stolte av å komme fra Ensjø. Å ha naturen rundt oss i hverdagen er viktig – både for vår nasjonale identitet og for å få bedre kunnskap om og forståelse for naturens egenverdi. Målsettingen for øvrig har vært å etablere viktige turmål for alle som ikke kan komme seg ut i marka, både for barnehager, skolebarn, eldre og funksjonshemmede, som ofte har liten aksjonsradius. Det å kunne få med seg både vakende ørret, et stort mangfold av vannfugler, samt en brusende bekk på vei til jobb eller på den daglige joggeturen, vil være berikende for mange som bor i den tette byen. Disse prosjektene vil forhåpentligvis bidra til daglig påfyll av naturopplevelser for alle som bor og ferdes i Hovinbyen og på Ensjø, i mange generasjoner framover.

Teglverksdammen– Bydelspark på 40 daa med naturbasert vannrenseanlegg 

Vestre bekkedrag– 250 meter lang blågrønn korridor gjennom nye boligfelt

Tiedemannsparken– 20 daa ny og stor bydelspark på Ensjø

Stålverksparken– Boliglagspark med fossende stryk og vannspeil

Gladengveien– Bekk som integrert element i 200 meter lang bygate

Ensjø torg– Nytt bydelstorg med Hovinbekken som sentralt blikkfang

English summary
Hovinbyen is the largest urban development area in Oslo, with an estimated 40 000 new dwellings before 2050. A part of the project is to reopen Hovinbekken, a stream that has been hidden underground for the past 50 years. When the stream once again is brought to the surface, it will be an important landmark.

Prosjektfakta

Kategori: Friluftsområder, turvei, vannkant

Beliggenhet: Oslo, Bydel Grünerløkka og Bydel Gamle Oslo

Oppdragsgiver: Oslo kommune BYM/VAV

Byggeår: 2013–2019

Prosjektperiode: 2007–2019

Areal/størrelse: Ca. 65 daa

Kostnad inkl. MVA: 230 mill. kr

Prosjektansvarlig: Bjørbekk & Lindheim/Norconsult (tekniske fag)

Landskapsarkitekt: Bjørbekk & Lindheim AS

Ansvarlig landskapsarkitekt: Simen Gylseth MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Svein Erik Bergem, Simen Gylseth, Håvard Strøm, Konstantin Valev, Bjørn Amund Enebo, Katrine Brekke Ellingsen, alle landskapsarkitekter MNLA. Christer Ohlsson, landskapsingeniør

Rådgivere/konsulenter: Multilux v/Tor-Arne Haugen (belysning)

Anleggsgartner: Agaia AS (tidl. Steen & Lund): Teglverksdammen, Stålverksparken og Vestre bekkedrag. Implenia/Oslo vei: Tiedemannsparken. Trasé Volski: Gladengveien

Samarbeidspartnere: Norconsult: Alle tekniske fag og prosjektledelse. Ecofact: biologiske renseløsninger

Idé/initiativtaker: Oslo Elveforum har vært sentral pådriver for bekkeåpningsprosjektet

Annet: Fotograf: Nils Petter Dale og Bjørbekk & Lindheim

Bjørbekk & Lindheim AS

  • Hovinbekken 5 - Tiedemannsparken - andefamilie på tur - Nils Petter Dale
  • Hovinbekken 3 - Gangstrøk  langs Hovinbekken borettslag - vurder farge-lys - Nils Petter Aale
  • Hovinbekken 1 - Fisker i Teglverksdammen - vurder evt utsnitt - Nils Petter Dale
  • Hovinbekken 2-Teglverksdammen - oversiktsfoto - Nils Petter Dale
  • Hovinbekken 6 - Stålverksparken kveldsro - Nils Petter Dale
  • Hovinbekken 7 - Gladengveien - Simen Gylseth

Liknende prosjekter