Holmen skole ligger ved foten av Holmenkoll-åsen på en frodig og solrik tomt. På tomta lå tidligere et gammelt tennisanlegg med klubbhus, omgitt av overgrodde hekker, frukttrær og andre trær.

Klubbhuset, og mange av trærne, er bevart og fornyet som en berikelse for anlegget. Den gamle eplehagen ligger nesten urørt, og er som en magnet på barna når eplene er modne.  

Nær bygget ligger skolegården, med harde flater for aktivitet og lek. Skolegården er adskilt mot de grønne områdene med en bred, slyngende vannrenne som både samler overvann og appellerer til lek. Vannrennen er bygd av smågatestein, og er et smykke i anlegget. Det er etablert flere ulike måter å håndtere overvann og flomvann. På skoleplassen ligger to regnbed under rister. Et regnbed ved hovedinngangen mot Bjørnveien ligger utenfor barnas lekeområde, og er åpent. For enden av vannrenna ligger en flomdam som kan fylles ved styrtregn. Skolebygget og utearealene er godt samstemte i farger, materialer og tilpassing til terrenget omkring. 

Previously the plot of Holmen School was used for tennis courts and a clubhouse, surrounded by overgrown hedges and fruit trees. The schoolyard is separated from the green surroundings by a wide meandering open drain that collects rainwater and invites children to play. Rainwater is handled by several rain gardens. The school building and the outdoor areas are well coordinated in their use of colour, materials, and handling of the different height levels of the plot.

Prosjektfakta

Kategori: Skoleanlegg, barnehager

Beliggenhet: Oslo, Vestre Aker

Oppdragsgiver: Undervisningsbygg Oslo KF og Betonmast Oslo

Byggeår: 2018

Prosjektperiode: 2014–2018

Areal/størrelse: 20 daa.

Kostnad inkl. MVA: 15 mill. kr

Prosjektansvarlig: Kristian Dølvik

Landskapsarkitekt: Østengen & Bergo AS, Oslo

Ansvarlig landskapsarkitekt: Kari Bergo og Ann Kristin Almås, begge MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Kaia Schjeldsøe Berg og Marit Reisegg Myklestad begge MNLA, Johan Østengen

Rådgivere/konsulenter: Norconsult

Entreprenør: Betonmast Oslo

Anleggsgartner: SL Stenlegging AS

Arkitekt: Arkitektkontoret GASA AS

Annet: Fotograf: Rolf Estensen

Østengen & Bergo AS, Oslo

  • nytt_DSC8406
  • nytt_DSC8596
  • nytt_DSC8630

Liknende prosjekter