Bjørnsletta skole er en barne- og ungdomsskole for ca. 800 elever med tilhørende flerbrukshall.

Et plasskrevende bygg på en svært kompakt tomt i skrånende terreng, har krevd et innovativt samarbeid mellom arkitekt og landskapsarkitekt i forhold til byggets plassering og universelle løsninger. Skolen er organisert med et omkringliggende grønt belte, hvor store deler av naturområdene i ytterkanten av tomten er bevart. Skoleanlegget er lesbart og logisk oppdelt i trinnarealer for barne, mellom og ungdomstrinn som egne «hus» med tilhørende uteareal.

Høydeforskjellen på tomten tas opp i bygget, og gir uteområdet to flate, funksjonelle hovednivåer. Det er lagt vekt på et variert aktivitetstilbud som skal kunne fange opp ulike behov, alder og interesser hos barna. Høydeforskjeller i uteanlegget tas opp i kanter som blir til uformelle sittekanter og amfi.Uteområdene kan også brukes utenom skoletid, og skolen bidrar positivt i nabolaget som et nærmiljøanlegg.

Bjørnsletta skole et forbildeprosjekt i Futurebuilt. Eksisterende edelløvskog og stedegen vegetasjon på tomten er i stor grad bevart. Som Oslos første passivhusskole, vektlegger prosjektet miljøvennlig materialbruk og transport.

Prosjektfakta

Kategori: Skoleanlegg, barnehager

Beliggenhet: Oslo

Oppdragsgiver: Undervisningsbygg Oslo KF

Byggeår: 2014

Prosjektperiode: 2010-2014

Areal/størrelse: 18 daa

Kostnad inkl. MVA: 23 mill. kr

Landskapsarkitekt: Østengen & Bergo AS, Oslo

Ansvarlig landskapsarkitekt: Kari Bergo MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Ann Kristin Viken Almås, Christoph Köpers, Johan Østengen MNLA

Entreprenør: Veidekke AS

Anleggsgartner: Steen & Lund AS

Arkitekt: L2 Arkitekter AS

Østengen & Bergo AS, Oslo

  • bjornsletta skole
  • bjornsletta skole4
  • bjornsletta skole5
  • bjornsletta skole6
  • bjornsletta skole7

Liknende prosjekter