Skjervsfossen er en stor naturattraksjon som fram til i år har vært vanskelig tilgjengelig både for turister og lokalbefolkning. I forbindelse med at hoved­trafikken på den gamle vegen i Skjervet ble lagt i tunell, ble det åpnet for å utarbeide tiltak for vegfarende turister på den gamle vegen.

Plankonseptet legger opp til turer med ulike opplevelser, fra ekstremsport til tur-kos rundt fossen. Flere av stiene er universelt utformet. Den dramatiske naturen får dominere, menneskeskapte konstruksjoner er diskrete og underordner seg naturen. Prosjektet legger opp til at man kan oppleve fossen på ulike måter og fra ulike punkter. Kanten går tett inntil fossens stup, Hylla og Nedre hylla gir et dramatisk og eventyrlig nært syn av fossen fra to mellomliggende nivåer, Trappa slynger seg ned det stupbratte landskapet, og binder øvre og nedre nivå sammen. Nederst gir Dusjen nærkontakt med det våte element.

Trappeanlegget er opparbeidet av sherpaer fra Nepal.

 

 

Prosjektfakta

Kategori: Friluftsområder, turvei, vannkant

Beliggenhet: Granvin, Hordaland

Oppdragsgiver: Statens vegvesen, Nasjonale turistveger

Byggeår: 2016

Prosjektperiode: 2012-2016

Areal/størrelse: 6000 kvm

Kostnad inkl. MVA: Ca. 20 mill. kr

Landskapsarkitekt: Østengen & Bergo AS, Oslo

Ansvarlig landskapsarkitekt: Kari Bergo MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Ann Kristin Viken Almås, Johan Østengen MNLA, Kjersti Bjerke Hagen MNLA

Rådgivere/konsulenter: Node Rådgivende ingeniører AS

Entreprenør: Aakerholt, Steen & Lund AS

Anleggsgartner: Aakerholt, Steen & Lund AS

Underleverandører: Geir Vetti og sherpaer fra Nepal

Arkitekt: Fortunen Arkitekter AS

Østengen & Bergo AS, Oslo

  • Mot-dusjen
  • Skjervet_KONSEPT_
  • Skjervet om vinteren

Liknende prosjekter