Anlegget rommer omsorgsboliger for eldre og avlastningsbolig for funksjonshemmet barn og ungdom.

Tett samarbeid mellom arkitekt og landskaps­arkitekt har ført til en balansert bygningsmasse med oversiktlige enheter, hvor bygg og landskap er flettet inn i hverandre. Alle funksjoner og leiligheter har direkte kontakt med park og hage. Omsorgssenteret er praktisk og trygt, samtidig som det skaper et personlig og hyggelig miljø. Tettest mot bygningskroppen ligger de forfinede uteanleggene. Hagene her skal tilby ulike aktiviteter og uttrykk. I byggetrinn 1 er det anlagt to sansehager. Her er det kafébord ved etablerte plantefelt og brukshage hvor beboerne selv kan påvirke innholdet. Ved barneboligen er det laget en lekeplass.

Den store våtmarksparken som omringer senteret er både et viktig areal for fordrøyning av regnvann og håndtering av flom, og et rekreativt område som innbyr til korte eller lengre spaserturer. Den åpne fordrøyningsdammen er et naturlig midtpunkt. Tilbakeføring av eksisterende frøbank fra tomta samt valg av stedegent plantemateriale, gjør at parken glir godt inn i det vakre naturområdet rundt

 

Prosjektfakta

Kategori: Institusjonsanlegg, universell utforming

Beliggenhet: Time, Rogaland

Oppdragsgiver: Time kommune

Byggeår: 2015

Prosjektperiode: 2012-15

Areal/størrelse: 33 daa

Kostnad inkl. MVA: 6,3 mill. kr

Landskapsarkitekt: Asplan Viak AS, Stavanger

Ansvarlig landskapsarkitekt: Elisabeth Bøe Olsborg MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Elisabeth Bøe Olsborg MNLA, Randi Thomsen, Målfrid Takle Folkvord MNLA

Rådgivere/konsulenter: Asplan Viak AS, Dimensjon AS

Anleggsgartner: Gartner Anlegg AS

Arkitekt: JAJA arkitekter, Asplan Viak AS

Priser i konkurranser: Vinner av plan- og design­konkurransen om nye omsorgsboliger på Kvernaland med utkastet «Omsorg for Kvernaland»

Annet: Foto: Elisabeth B. Olsborg og Sindre Ellingsen

Asplan Viak AS, Stavanger

  • Kvernaland 1_ Elisabeth_B_Olsborg
  • Kvernaland 2_Sindre_Ellingsen endret
  • Kvernaland_3_Sindre_Ellingsen
  • hage1-1

Liknende prosjekter