Harbitz torg er et byutvikling- og transformasjonsprosjekt på Skøyen i Oslo. Eiendommen, som i sin tid var produksjonslokaler for Apothekernes Laboratorium, er utviklet til å bli et helt nytt bystrøk med torg, gatetun, boliger, butikker, servering, barnehage og kontor.

Det verneverdige laboratoriebygget sentralt på området er bevart og transformert til kulturhus med bibliotek, pub og restaurant med uteservering. Frodighet, synlig vann i byrommene og historiefortelling ved gjenbruk av materialer fra fabrikken er sentrale punkter i utformingen av uteområdene. De samme materialer og designprinsipper vil gå igjen i alle uterom, men de forskjellige rom vil by på ulike opplevelser.

Å formidle den industrielle historien gjennom form og materialer har vært sentralt i prosjektet. Det er bevart en rekke rør og vanntanker som gjenbrukes i utsmykning og møblering av anlegget. Rør er gjenbrukt i rekkverk, klatreplantestativ, pergola, lyspullerter, sykkelstativ, og tanker er gjenbrukt som plantekasser, lysskulptur mm, noe som bidrar til å gi stedet en helt unik identitet. 

Vannet er gjort til et attraktivt element i byrommene. Det har vært fokus på det blågrønne nettverket, hvor det er skapt et frodig og grønt landskap, berikende for lokal økologi, med over 100 forskjellige stedegne arter, bl.a. til blomstereng. For at mest mulig av vannet skal håndteres lokalt, ledes overvann til plantefelt og åpen fordrøyning. Vannet brukes til vanning av plantefelt og til lek knyttet til vannelementene på torgene og i barnehagen. Det er brukt solide materialer med høy kvalitet, som naturstein, stål og tre. 

 

Harbitz Square is a mixed-use urban development and transformation project at Skøyen in Oslo. The property was originally the production premises for Apothekernes Laboratorium. The former laboratory building was preserved and transformed into a culture house. Vegetation, water and storytelling were key components in the design of the outdoor areas. Materials and design principles are repeated throughtout the urban spaces, while each room offers individual experiences.

Communicating the industrial history through form and material has been central to the project. A number of pipes and water tanks have been preserved, reused and retrofitted for the decoration and furnishing of the facility and outdoor spaces. 

Harbitz Square enhances the blue-green network by enriching local ecology with over 100 different native species. Surface water runoff is used for irrigation, playful waterfeatures, and eventually infiltrated on site through rainbeds.

Prosjektfakta

Kategori: Parker, byrom, gater, torg

Beliggenhet: Oslo, Ullern

Oppdragsgiver: Møller Eiendom

Byggeår: 2020

Prosjektperiode: 2016–2020

Areal/størrelse: 12 daa

Kostnad inkl. MVA: 43 mill. kr

Landskapsarkitekt: Grindaker AS

Ansvarlig landskapsarkitekt: Grindaker AS

Rådgivere/konsulenter: Rambøll, Erichsen og Horgen, Naturrestaurering AS m.fl.

Entreprenør: Veidekke AS

Anleggsgartner: Veidekke AS

Underleverandører: Toten Håndtverkstjenester AS

Arkitekt: LPO Arkitekter

Grindaker AS

  • Harbitz Torg_Damian Heinisch_2
  • Harbitz Torg_Damian Heinisch_4
  • Harbitz Torg_Damian Heinisch_044

Liknende prosjekter