Som en del av NTNU Gløshaugen på Lerkendal ligger NINA-huset, et kontor- og laboratoriebygg for Norsk Institutt for Naturforskning. Sokkelen på bygget strekker seg ut og danner en stor takhage med forbindelse til 1. etasje.

I utformingen av takhagen lot vi oss inspirere av NINA og naturen, og takhagen er formet for å ligne en isbre. Både takhagen og fasaden på sokkelen har fått et lyst, hvitt uttrykk med bresprekker. 

Isbreen er utformet i hvit betong og sprekker opp i bresprekker fylt med vegetasjon. Bresprekkene har naturvegetasjon fra kyst- og fjell-Norge og er dyrket fram spesielt for dette prosjektet, i samarbeid med NINA og Tromøy Planteskole. Her finner man arter som krekling, klokkelyng, vier og mjølbær i fjelldelen av taket og blant annet strandnellik, strandrug og roser i kystdelen. Her har også kokkene i kantina fått råderett over deler av bresprekkene, og dyrker sine egne urter til maten som serveres. 

Isbreen byr på gode steder å hvile, spise formiddagsmat og nyte vær og vind for de ansatte, samtidig som den gir noe flott å hvile blikket på fra kontorlokalene som ser ned på takhagen. 

I tillegg til utforming av isbreen, har Agraff prosjektert gang- og sykkelveg rundt bygget, med løsninger for parkering, varelevering, ny vegetasjon samt sykkelparkering. 

---
As a part of the new office and lab building for the Norwegian Institute for Nature Researches (NINA), the residing area for the employees is formed as a glacier. The white, triangled concrete landscape ceases for authentic crevasses. Together with NINA and Tromøy Nursery these gaps is repleted with carefully chosen vegetation from the Norwegian coastal and mountain regions.
 Bresprekk med blikk ned i sokkel. 

Prosjektfakta

Kategori: Næringsliv, representasjonsanlegg

Beliggenhet: Trondheim, Trøndelag

Oppdragsgiver: NINA, Norsk Institutt for Naturforskning

Byggeår: 2015

Prosjektperiode: 2009–2015

Areal/størrelse: 1 daa

Prosjektansvarlig: Marte Willumsen MNLA

Landskapsarkitekt: Agraff Arkitektur AS

Ansvarlig landskapsarkitekt: Marte Willumsen MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Marte Willumsen MNLA og Jan Løvdal MNLA (LARK, utomhus og takhage), Sevrin Gjerde MNAL, Per Arne Hamre MNAL og Gro Rødne MNAL (ARK, takhage)

Entreprenør: HENT

Anleggsgartner: Vikingbygg AS (betongarbeider takhage), ANLEGG & UTEMILJØ AS (planter)

Arkitekt: Pir II

Samarbeidspartnere: NINA v/Dagmar Hagen, valg av planter

Annet: Planter produsert av Tromøy Planteskole

Agraff Arkitektur AS

  • 08_Wittrup_NINA_HiRes
  • 09_Wittrup_NINA_HiRes
  • 02_Wittrup_NINA_HiRes
  • 07_Wittrup_NINA_HiRes

Liknende prosjekter