Elvehavn Brygge er et nytt bolig- og næringsområde på Nedre Elvehavn i Trondheim. Agraff as er ansvarlig for landskap i hele prosjektet, og for å skape kontinuitet og helhet med resten av områdene på Nedre Elvehavn.

Utearealene er svært varierte og komplekse: en klassisk bygate, en kaipromenade, tre allmenninger og fire gårdsrom, ni takhager, en barnehage og en liten park. Seks boligblokker er ferdigstilt og seks nye blokker er under oppføring. Landskapsarkitekten har konsentrert seg om å finne løsninger som både ivaretar fellesskapets og den enkelte leilighets interesser. Samtidig har det vært en klar intensjon å skape en egen identitet for hvert enkelt uterom

Prosjektfakta

Kategori: Boligområder, hyttefelt

Beliggenhet: Nedre Elvehavn i Trondheim

Byggeår: 2005

Areal/størrelse: 24 000 m²

Landskapsarkitekt: Agraff Arkitektur AS

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): ARC Arkitekter as, Per Solem Arkitekter as, Svein Skibnes Arkitekter as

Entreprenør: Skanska ent. AS, NCC as

Anleggsgartner: AS Hageanlegg

Agraff Arkitektur AS

  • elvehavnbrygge02
  • elvehavnbrygge03
  • elvehavnbrygge04
  • elvehavnbrygge05
  • elvehavnbrygge06

Liknende prosjekter