To barnehager: Sjokoladefabrikken og Kråkeslottet holder til i bebyggelsen tett inntil Sofienbergparken øst. Barnehagenes uteområde er en del av Sofienbergparken og er offentlig tilgjengelig utenom barnehagenes åpningstider.

Lekeområdene drar nytte av parkens flotte eksisterende vegetasjon og den naturlige skyggen trærne i parken gir. Sofienbergparkens grasbakke er videreført og trukket inn i barnehagens ytre randsone, mens kjernen i barnehagen er mer opparbeidet. Plasstøpte betongkanter deler det sentrale området av parken inn i forskjellige aktivitetssoner, og rammer inn det svakt terrasserte terrenget. Rominndelingen som skapes av betongkantene gir plass til ulike lekeapparater. Her veksler underlaget mellom støpte gummidekker, tredekker, kunstgress og sandbasseng. Stedvis nedsenkede betongkanter inviterer alle inn i leken, og kantene er i seg selv gode elementer for fysisk utfoldelse. Utsiden av betongkantene er omkranset av en sykkelbane, med forbindelse til nye lek- og oppholdssoner. Med porter, både i øst og vest, som forbindes med gruslagte gangstier, sikres god adkomst til barnehagenes samlingsplass og vognparkering. Tre uteboder er ført opp i randsonen av området for å dekke barnehagenes bruksbehov. 

 

The playground of Sofienberg Park serves two kindergartens. With the park’s mature trees providing shade, concrete edges divide the central area into gently terraced zones with alternating materials. A bike path along the edge connects the play areas. Gravel footpaths create easy access for strollers and storage areas. 

Prosjektfakta

Kategori: Skoleanlegg, barnehager

Beliggenhet: Oslo, Grünerløkka

Oppdragsgiver: Oslo kommune, Omsorgsbygg KF

Byggeår: 2016

Prosjektperiode: 2015–2016

Areal/størrelse: 3000 m2

Landskapsarkitekt: Grindaker AS

Ansvarlig landskapsarkitekt: Grindaker AS

Rådgivere/konsulenter: Hjellnes Consult AS 

Entreprenør: Agro Anlegg AS

Anleggsgartner: Agro Anlegg AS

Arkitekt: Heggelund & Koxvold AS

Annet: Fotograf: Damian Heinisch

Grindaker AS

  • Barnehager-Sofienbergparken-øst1
  • Barnehager-Sofienbergparken-øst2

Liknende prosjekter