Prosjektet omfatter to nye skoler, Stavanger kulturskole og Stavanger katedral-skole, med et felles byrom inntil en vernet bygning fra tidlig 1900-tall, ved Vågen i Stavanger.

Grunntanken er å etablere et fleksibelt bygulv som åpner seg mot vannet og kan tas i bruk i undervisningen som en forlengelse av skolebyggene. De store høyde-forskjellene mellom gata, kaia og bygningene er løst ved å etablere flere skråplan som danner trinnfrie atkomster og soner for opphold. Solide materialer som kostet betong, naturstein og eik er tilpasset lokaliseringen ved kaia, og er supplert med en alm som tuntre og skjermende vegetasjon mot nordavinden. Prosjektet vant Statens byggeskikkpris 2013.

Prosjektfakta

Kategori: Skoleanlegg, barnehager

Beliggenhet: Bjergsted, Stavanger

Oppdragsgiver: Stavanger kommune og Rogaland fylkeskommune

Byggeår: 2012

Prosjektperiode: 2007-2012

Areal/størrelse: ca. 7 daa

Kostnad inkl. MVA: Anleggsgartner-arbeider ca 4 mill. kr. (betongarbeider egen entreprise)

Landskapsarkitekt: Asplan Viak AS, Oslo

Ansvarlig landskapsarkitekt: Svein Skandfer Hanssen MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Else Bingen Sande MNLA, Janicke Ramfjord Egeberg MNLA

Rådgivere/konsulenter: Rambøll AS

Entreprenør: Stangeland Maskin AS

Anleggsgartner: Stangeland Maskin AS

Kunstner: Susann Christensen og Kenneth Varpe

Arkitekt: Arkitekturverkstedet/Asplan Viak

Priser i konkurranser: Statens byggeskikkpris 2013

Asplan Viak AS, Oslo

  • SK_SKAB_pri_2
  • SK_SKAB_pri_3
  • Stavanger143

Liknende prosjekter