Asheimtunet er et nytt boligområde sør i Sandnes kommune. Utbyggingen vil etter ferdigstillelse bestå av 140 boliger fordelt på eneboliger, leiligheter og rekkehus.

Utearealene består av universelt utformede gatetun mellom boligene, samt en større kvartalslekeplass/park. Gatetunene er stengt for normal trafikk. Dette gir mulighet for trygg bruk av arealene mellom boligene. Parkering er lokalisert i automatiske parkeringsanlegg; en garasje der bilen parkeres ved hjelp av en robot som flytter og plasserer bilene i garasjen. Gjesteparkering er lagt i utkanten av boligfeltet.

Lekeplasser inngår som en del av gatetunene, med lekeapparater fordelt rundt i tunene der det er mulig. Tunene supplerer hverandre med ulike aktiviteter og utstyr, slik at området totalt sett får et vidt spekter av lekemuligheter. Utformingen har lagt til rette for variert bruk av hele arealet, der opphold, lek og adkomst til boligene danner et helhetlig utrykk.

Kvartalslekeplassen inngår i en overordnet grøntstruktur og inneholder også oversvømmelses­basseng, der lekearealet og bed til sammen kan håndtere store mengder vann ved ekstrem nedbør. Asheimtunet ferdigstilles i 2017.

 

 

Prosjektfakta

Kategori: Boligområder, hyttefelt

Beliggenhet: Sandnes, Rogaland

Oppdragsgiver: Jadarhus AS

Byggeår: 1. byggetrinn 2016, 2. byggetrinn 2017

Prosjektperiode: 2013-2017

Areal/størrelse: Ca. 27 daa

Kostnad inkl. MVA: Ca. 37 mill. kr

Prosjektansvarlig: Sveinung Midtun og Trond Kostøl

Landskapsarkitekt: Norconsult AS, Stavanger

Ansvarlig landskapsarkitekt: Helgi Ibsen Heidarsson MNLA og Margrét Backman

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Helgi Ibsen Heidarsson MNLA, Margrét Backman, Linn Terese Gjerd Larsen, Ingunn Landsnes m. fler.

Rådgivere/konsulenter: Norconsult AS, Stavanger

Entreprenør: Stangeland Maskin AS

Anleggsgartner: Stangeland Maskin AS

Arkitekt: Sjo Fasting Arkitekter AS (bygg)

Priser i konkurranser: Årets boligprosjekt 2016, kåret av Boligprodusentenes forening

Norconsult AS, Stavanger

  • Asheimtunet1_Norconsult_AS
  • Asheimtunet6_Norconsult_AS
  • Asheimtunet8_Norconsult_AS
  • Asheimtunet9_Norconsult_AS

Liknende prosjekter