Oppdraget fra Statoil var en lokaliserings- og konseptstudie for ilandføringsanlegg av råolje fra Johan Castberg-feltet i Barentshavet.

Terminalen er planlagt på Veidnes sør for Honningsvåg, på Magerøya i Finnmark. Hensynet til natur, landskap, topografi, vegetasjon, estetikk og miljø er viktige temaer for landskapsarkitektenes engasjement.

Gjennom utviklingen av planprosessene har landskapsarkitektene blitt sentrale i utformingen av disse, ofte arealkrevende, prosjektene.

Utfor­dringen ligger i tilpasning av storskala prosjekter, der et overordnet mål er å ta hensyn til sårbar natur og omgivelser. Samtidig skal anleggets funksjoner, tverrfaglighet og logistikk ivaretas.

 

Prosjektfakta

Kategori: Store inngrep, massetak, kraftutbygging

Beliggenhet: Honningsvåg, Finnmark

Oppdragsgiver: Statoil

Prosjektperiode: 2012-2014

Prosjektansvarlig: Lasse Vilhelmshaugen

Landskapsarkitekt: Multiconsult, Oslo

Ansvarlig landskapsarkitekt: Pia Bernitz

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Merete Stokke Hestvedt MNLA

Samarbeidspartnere: Kværner og Aibel

Annet: Visualisering: Philip Hon og Oscar Bonillo

Multiconsult, Oslo

  • Veidnes
  • Veidnes2

Liknende prosjekter