Vegen stod ferdig i juli 2005. Prosjektet er det første av tre innen samferdselssektoren i Norge som gjennomføres etter modellen offentlig/privat samarbeid (OPS). Vegstrekningen er 22 km og prosjektet inneholder seks tunneler i fjell, en miljøkulvert, fire bruer og fire kryssområder.

Veganlegget har en myk linjeføring gjennom kulturlandskapet. Tunnelportalene og kryssområdene er behandlet individuelt med tanke på terreng-tilpasning og vegetasjonsetablering. Anlegget har utstrakt bruk av røffe tørrmurer i forbindelse med tunnelportaler, støyskjermingstiltak og bratt side-terreng. Alt vegutstyr (skilt, lysstolper og rekkverk) er pulverlakkert.

Anlegget ble i 2005 tildelt prisen Årets anlegg av Norske Entreprenørbedrifter og bladet Byggeindustrien.

 


</!--!--wysiwyg--></!--wysiwyg-->

Prosjektfakta

Kategori: Samferdselsanlegg, veg, rasteplasser, kollektivterminaler

Oppdragsgiver: Statens Vegvesen

Areal/størrelse: 22 km, herav 50 % i tunnel (7 stk)

Kostnad inkl. MVA: 1,45 milliarder kr

Prosjektansvarlig: Landskapsarkitekt Lisbet Haug MNLA

Landskapsarkitekt: Asplan Viak AS, Trondheim

Entreprenør: Skanska AS

Kunstner: Asplan Viak AS og Pir 2 Arkitektkontor

Asplan Viak AS, Trondheim

  • opsprosjekte39-2

Liknende prosjekter