Friplassen er et konsept for et kompakt idrettsanlegg utviklet i samarbeid med Norges Friidrettsforbund i 2006. Grunnmodulen er en 40 x 60 m rundbane, men er også planlagt i en mindre målestokk på 30 x 40 m.

Norges Gymnastikk- og Turnforbund har bidratt med innspill i forhold til aktiviteter og utstyrsmoduler. Friplassen er tilrettelagt for grunnleggende basisøvelser, men også planlagt for tradisjonelle friidrettsaktiviteter som hopp, løp med distanser på 60 m, 100 m, 200 m og 400 m, samt kasteøvelser. Det er lagt til rette for Team Athletics-aktiviteter, samt turn- og klatreaktiviteter. Friplassens grunnmodul er 15 % i størrelse av et ordinært friidrettsanlegg. Pilotprosjektene på Gommerudbanen i Bærum
og Sandbakken i Sarpsborg ble ferdigstilt i 2009. Friplassen i Fetsund sto ferdigstilt våren 2011.

Prosjektfakta

Kategori: Idrettsanlegg, sport, fritid

Oppdragsgiver: Forslagsvis kommuner, skoler og idrettslag

Prosjektperiode: 1 år

Areal/størrelse: ca. 2600 m2

Kostnad inkl. MVA: Fra 5 mill. kr.

Prosjektansvarlig: Multiconsult AS v/Svein Aasen

Landskapsarkitekt: LINK arkitektur AS

Ansvarlig landskapsarkitekt: LINK arkitektur AS Landskap v/Ashley Conn

Rådgivere/konsulenter: Multiconsult AS

Samarbeidspartnere: Norges Friidrettsforbund (NFIF) og Norges Gymnastikk og Turnforbund (NGTF)

Idé/initiativtaker: Norges Friidrettsforbund (NFIF)

Finansieringskilde/sponsor: Kultur- og kirkedepartementet (KKD)

Annet: Friplassen er forhåndsgodkjent av KKD for spillemidler med ramme NOK 700 000,-

LINK arkitektur AS Landskap

  • Friplassen-03
  • Friplassen-08

Liknende prosjekter