Den nye 4-parallelle ungdomsskolen ligger i et åkerlandskap på grensen mellom by og land nord i Skien sentrum. Bygninger og uteanlegg er tett sammenvevd og har kulturlandskapets strukturer og materialer som referanse.

Hele skoleanlegget er ordnet i brede bånd som beveger seg over og under et bølgende landskap. Skillet mellom landskap og bygning er visket ut. Skolen er et fyrtårnprosjekt for pedagogisk organisering, implementering av IKT, effektiv ressursutnyttelse og miljøvennlig drift.

Prosjektfakta

Kategori: Skoleanlegg, barnehager

Beliggenhet: Skien

Oppdragsgiver: Skien Kommune

Byggeår: 2009

Prosjektperiode: 2003-2008

Areal/størrelse: ca. 30 daa

Landskapsarkitekt: Agraff Arkitektur AS

Ansvarlig landskapsarkitekt: Agraff AS v/Christine Gjermo MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Agraff AS v/Gro Rødne MNAL, Jan Løvdal MNLA, Line Ramstad MNLA, Siri Aschim og Sevrin Gjerde

Rådgivere/konsulenter: COWI AS, Myklebust AS

Entreprenør: HRL (bygg)

Anleggsgartner: ISS Skaaret AS

Kunstner: Turid Uldal og Gita Norheim

Arkitekt: Pir II

Samarbeidspartnere: Duncan Lewis AS

Priser i konkurranser: 1.premie i invitert arkitektkonkurranse (2004)

Agraff Arkitektur AS

  • malaungdomsskole-2
  • malaungdomsskole-3
  • malaungdomsskole-4

Liknende prosjekter