Stedsutvikling på små steder handler ofte om å tenke annerledes, om å gi nytt håp og tro på egen styrke. I et stadig mer sentralisert samfunn ser man ofte ikke like klart hvor viktig de små stedene er. Kanskje det gamle slagordet «By og land hand i hand» sier noe om utfordringene vi står foran, om vi skal ta klimaendringene på alvor.

Stedsutviklingsprosjektet på Lyngseidet ble raskt omdøpt til Lyngenløftet - et felles løft for hele kommunen. I arbeidet med ny områdeplan ble stedsidentitet viktig, det har ikke vært en lang planprosess i de skjulte korridorer, men en synlig prosess som en aktiv del av bygdehverdagen med tydelige spor underveis. Vårt bidrag er ikke bare å sette ord på «den nye tid», men gjøre den synlig på stedet nå, både for de som bor i Lyngen og de som reiser forbi eller stopper en kortere tid.

Sykkelhuset i Lyngen utgjør ett av flere identitetsbyggende designgrep på veien mot å realisere de langsiktige visjonene for kommunen. Gjennom bred brukermedvirkning og tett samarbeid mellom oppdragsgiver, arkitekter, designere, planleggere og lokale produsenter har det vokst fram et stedsutviklingsprosjekt som bryter med gamle tradisjoner og når nye høyder. Det lokalproduserte sykkelhuset er en del av Lyngens miljøsatsing «5-minuttersbygden»og står plassert som et startskudd på den planlagte havnepromenaden. Den lokale kompetansebedriften Furstål får vist fram sine evner i produksjonen av bygdas spesialdesignede utemøbleringer med blant annet egen Lyngenbenk og ny bro formet av omrisset til kommunens alle 416 barnehender, skåret ut i stål. Parkveiens lysmaster gjenspeiler de omkransende fjelltoppene og nytt fortau binder sammen bygdas to kjerner for de gående og syklende.

I sommer bygde vi en scene i parken sammen med lokale krefter. Å dele på eierskapet til prosjektet gjør det mer bærekraftig, levedyktig og gøy! Å være med og bygge mens man planlegger, står som en viktig del av prosessen og planarbeidet, å la det skje ting underveis for å finne den riktige veien sammen med de lokale og bygge relasjoner og tillit.

Foreløpig har befolkningsnedgangen, som er Lyngens store utfordring, stoppet litt opp og turismen og lokalt næringsliv har en tydelig vekst. Troen på en ny kurs for Lyngen er satt, og bygden er full av iver og lyst etter å fortsette å bygge framtiden sammen, der lagånden og skapergleden fører bygden fram og endringene blir synlige.

English summary
Site development in small places often involves thinking differently, to give people hope and faith in their own strengths. Through wide user involvement and close collaboration between clients, architects, designers, planners and local producers, a site development project has evolved that breaks with old traditions and reaches new heights. The small but important site development projects are identity-building and contribute in the long-term process realizing the visions of Lyngen.

Prosjektfakta

Kategori: Byplanlegging, byutvikling, by- og tettstedsforming

Beliggenhet: Lyngen, Troms

Oppdragsgiver: Lyngen kommune

Byggeår: 2016–2018

Prosjektperiode: 2014–2018

Areal/størrelse: Lyngen kommune 812,56 km² med 2 876 innbyggere og Lyngseidet med 819 innbyggere

Prosjektansvarlig: Lyngen kommue v/Jorunn Nyheim

Landskapsarkitekt: Arkitektgruppen CUBUS as

Ansvarlig landskapsarkitekt: Axel N. Sømme MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Axel N. Sømme og Ina R. Devik, begge MNLA

Rådgivere/konsulenter: Høgtun plankontor AS

Entreprenør: Lundvoll Maskinstasjon AS, Lyngseidet

Anleggsgartner: Lundvoll Maskinstasjon AS, Lyngseidet

Underleverandører: Furstål AS og Virotre AS, Lyngseidet

Samarbeidspartnere: Superkraft v/Truls Indrearne

Idé/initiativtaker: Arkitektgruppen CUBUS og Styringsgruppen for Lyngenløftet

Finansieringskilde/sponsor: Gjensidigestiftelsen, Sparebankstiftelsen, Miljødirektoratet, Statens vegvesen, Troms fylkeskommune og Ishavskysten Friluftsråd

Annet: Fotograf: Axel N. Sømme, Ina R. Devik og Jorunn Nyheim

Arkitektgruppen CUBUS AS

  • Lyngenløftet_2_cmyk
  • Lyngenløftet_3_cmyk
  • Lyngenløftet_6_cmyk
  • Lyngenløftet_7_cmyk
  • Lyngenløftet_8_cmyk
  • Lyngenløftet_10_cmyk
  • Lyngenløftet_9_cmyk
  • Lyngenløftet_4_cmyk
  • Lyngenløftet_5_cmyk

Liknende prosjekter