MTA Haakonsvern er resultat av en arkitektkonkurranse. Prosjektet slik det er realisert er nærmest uendret fra konkurranseforslaget. Idrettsbygget med utendørs treningsanlegg er tilrettelagt både for opplæring i spesifikke militære ferdigheter, samt inneholder generelle treningsfasiliteter for 5000 militære og sivile som har sitt virke på basen.

 Anlegget innbyr både til trening og som et sosialt møtested. Utendørsanlegget omfatter kunstgressbane, løpebaner, hinderløype, ballbinge, sand-volleyballbaner og bryggeanlegg med klatre-/entringstårn. Anlegget ivaretar et stort mangfold av aktiviteter både på sjø og land. Kaien er utformet slik at sjø- og landbaserte aktiviteter kan knyttes sammen, og samtidig være et godt sted for opphold. Hele anlegget er omkranset av skrenter med naturlig blandingsskog. Vegetasjonsbruken gir en kontrast til dette med store solitære trær på en presis gressflate.

Prosjektfakta

Kategori: Idrettsanlegg, sport, fritid

Beliggenhet: Bergen

Oppdragsgiver: Forsvarsbygg

Byggeår: 2012

Kostnad inkl. MVA: ca. 40 mill. kr. (utendørsanlegget)

Landskapsarkitekt: Grindaker AS

Rådgivere/konsulenter: SWECO

Entreprenør: Sartor Maskin AS og Skanska AS

Arkitekt: Longva Arkitekter

Grindaker AS

  • MTA Kai Ivan Brodey krediteres
  • MTA Oversikt Ivan Brodey krediteres

Liknende prosjekter