Taket på Vega scene er det første kjente blågrønne taket som håndterer framtidas 20-års regn, samtidig som unik Oslo-natur utvikles.

Dette er nybrottsarbeid, fordi myndighetenes krav til åpen, vegetert og lokal overvannshåndtering løses på taket. Løsningen kan bidra til å redusere presset på overbelastede avløpssystem. 

Vegetasjonen består av over 20 arter naturlig hjemmehørende i strandsonen i Osloområdet. Plantene er dyrket hos Ljono Stauder i Ulvik, fra frø innsamlet av NIBIO langs Oslofjorden. Forskere har utviklet en unik lettvekts jordblanding som er tilpasset plantene og takets bæreevne. Membran og sluk er spesialdesignet av Protan for dette blågrønne taket. 

Bare få uker etter at Bergknapp etablerte taket var vegetasjonen frodig og blomstrende. Bier, humler og sommerfugler tok raskt taket i bruk. Taket er et resultat av et samarbeid mellom landskapsarkitekter, ingeniører, leverandører, forskere, studenter, myndigheter, utvikler/eier og leietaker. I tillegg til Urbanium og Asplan Viak har Bergknapp, Ljono Stauder, NIBIO, Protan og NVE vært viktige bidragsytere. 

NVE overvåker nå takets evne til å håndtere overvann. NIBIO forsker videre på jordblandingen. Asplan Viak skal i samarbeid med NIBIO forske på takets evene til å håndtere overvann og etablering av urbant naturmangfold.

English summary 

Vega Scene has the first known blue-green roof that can handle a future 20-year rain event and create habitats for valuable Oslo nature. The innovation is groundbreaking in regard of fulfilling regulatory requirements of open, vegetated and local Stormwater Management on the roof. The vegetation consists of more than 20 species native to Oslo coastal area, and soil, membrane and drains are customized to this roof. The roof is a result of co-creation between landscape architects, engineers, suppliers, scientist, students, authorities, developer and renter.  

Prosjektfakta

Kategori: Hager, gårdsrom, uteanlegg på tak

Beliggenhet: Oslo, Grünerløkka

Oppdragsgiver: Hausmannsgate 28 AS/Urbanium entreprenør

Byggeår: 2018: bygging, 2019: tilplanting tak

Prosjektperiode: 2016–2019

Areal/størrelse: Ca. 700 m2 takflate

Prosjektansvarlig: Odd Øverdahl

Landskapsarkitekt: Asplan Viak AS, Oslo

Ansvarlig landskapsarkitekt: Rune Skeie

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Gry Ellen Ringstad MNLA

Rådgivere/konsulenter: NIBIO

Entreprenør: Urbanium AS

Anleggsgartner: Bergknapp AS

Underleverandører: Protan AS, Ljono Stauder, Bergknapp AS, NVE

Arkitekt: Odd Øverdahl

Samarbeidspartnere: Elvebakken videregående skole

Priser i konkurranser: Bygget fikk Oslo bys Arkitekturpris 2019 og 2. plass i Sandinavian Green Roof Award 2019. Jordblandingen har fått internasjonal anerkjennelse som godkjent innovasjon i BREEAM

Annet: Fotograf: Åse Holte, Asplan Viak

Asplan Viak AS, Oslo

  • 01_VegaSceneDronefoto_Sideview_FotoAsplanViak_
  • VegaScene1_RGB
  • VegaSceneTak_FotoAseHolte_010
  • VegaSceneTak_FotoAseHolte_016
  • 07_VegaScene_Gras_FotoÅseHolte

Liknende prosjekter