Lekelandskapet er tredje og siste etappe i opparbeidelse av Verdenparken på Furuset.

Den nordvendte gresskledde skråningen mellom Parkouranlegget og Verdensplassen ble tidligere primært benyttet til aking om vinteren. Dette har blitt et nytt spennende park- og lekeområde for barn og voksne. Området var tidligere jordbruksland på leirgrunn. I overkant av 2000 m3 stedlig leire er blitt til nye terrengformasjoner (raviner) og skaper variasjon og romavgrensinger. Overvannet fordrøyes mest mulig lokalt ved avrenning på terreng – og i vannrenne til to regnbed, med areal 320 m2.

Ideen er at både terreng, elementer, konstruksjoner og beplanting skal innby til lek og oppdagelse for barn og voksne.

Parkområdet Lekelandskap er inndelt i to ulike landskapsrom. Den ene delen er opparbeidet med bygde lekeelementer tiltenkt barn i alderen 1–16 år. Dette er Lekelandskapet sitt pulserende hjerte. Området avgrenses av terrenghøyder med steinamfi og et stort regnbed, beplantet med et mangfold av ulike stauder og prydgress. Lekeområdet er oppdelt i tre adskilte organiske former, avgrenset av en 40 cm bred kant av varmgrå farget granitt. Rundt og mellom lekeområdene ligger gruslagte stier med rødlig farge. I lekeområdet er plassert spesiallagde leke- og klatrestativer i ferrosement, formet av kunstneren Hans Henrik Øhlers. Andre lekeapparater er en sju meter lang sklie i stål, en stor og en liten fugleredehuske og en hengekøye i tre og tau. Lekeapparatene skal legge til rette for variert fysiske aktivitet, mestring og oppdagelse. Mellom klatreskulpturene og regnbedet ligger en møteplass med dekke av smågatestein og to spesiallagde benker.

I den andre delen av Lekelandskap er terrenget formet som en skålformet ravine, for å være attraktiv for aking om vinteren. Terrengformen gir spenning i landskapet. Samtidig skaper den en viktig barriere mot det nye opparbeidede lekeområdet og mot det øvrige parkområdet for å hindre påkjøring på vertikale elementer.

Gjennom parkområdet er det opparbeidet gruslagte stier som forbinder området med Parkouranlegget og Verdensplassen. Hovedstien gjennom området har universell utforming.

En premiss under prosjektering var å benytte natur­materialer og gjerne gjenbruke stein fra kommunens lager. Det er i utstrakt grad benyttet gjenbrukt gatestein i dekker, kanter og vannrenner. I kløfta mellom lekeområdet og akebakken er det benyttet gjenbrukte flomvern-blokker fra Akerselva. Amfi og sittekanter er bygd i Røykengranitt. Organiske kanter rundt lekeområder er bygd i kinesisk granitt. Ny trebru inn til lekeområdet, spesialbygget sittebenk ved lekeområdet og sitteflater på steinmurflater er bygd i impregnert furu.

 

Prosjektfakta

Kategori: Parker, byrom, gater, torg

Beliggenhet: Oslo (Furuset)

Oppdragsgiver: Oslo kommune, Bymiljøetaten v/ Christer Karlsson, Dan Paulsen og Cathrine Sparre

Byggeår: 2016

Prosjektperiode: 2014-2016

Areal/størrelse: 5500 m2

Kostnad inkl. MVA: 15,4 mill. kr (prosjektering- og bygging)

Prosjektansvarlig: Rambøll Norge AS v/Jorun Espetvedt MNLA

Landskapsarkitekt: Henning Larsen, Norge

Ansvarlig landskapsarkitekt: Jorun Espetvedt MNLA og Lucia Pastor-Roux

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Lucia Pastor-Roux, Jorun Espetvedt MNLA og Konstantin Valev MNLA

Rådgivere/konsulenter: Rambøll Norge AS (RIVA, RIE, RIB, GEO), ÅF lighting (lysdesign stolper)

Entreprenør: Agro Anlegg AS

Kunstner: Hans Henrik Øhlers (klatreskulpturer i ferrosement)

Arkitekt: Lucia Pastor-Roux

Finansieringskilde/sponsor: Groruddalssatsingen

Annet: Foto: Kirsti Mørch, Jorun Espetvedt

Henning Larsen, Norge

  • plan
  • Lekelandskap i V_JE
  • Lekelandskap i V_KMjpg
  • Lekelandskap i V4_KM
  • Lekelandskap i V2_KM
  • Lekelandskap i V5_KM

Liknende prosjekter