Nytt universitetsbygg omfatter undervisningsrom, kontorer, fellesarealer og kantine. Utearealene ligger på ulike nivå og har ulikt innhold. På bakkeplan er bygningens møte med byen, gangforbindelser inn til bygningen og gjennom kvartalet viktig.

Lenger opp i etasjene, på terrassene, er opphold hovedfunksjonen. Utearealene knyttes sammen visuelt og tematisk gjennom materialbruk. Treverk er benyttet som et utgangspunkt for visuelt uttrykk og materialbruk på ulike nivå. Tre som material er mest representert i de lavereliggende terrassene, mens det grønne tar over dess lengre opp i høyden en kommer. Byøkologi, biomangfold og forsinkelse av overflatevann er temaer som skal ivaretas på utearealene. Ambisjon er at de høyereliggende terrassene etableres som egne økosystemer med høy biodiversitet.

Prosjektfakta

Kategori: Videregående skoler, høyskoler, universitetsanlegg

Beliggenhet: Oslo sentrum

Oppdragsgiver: Entra Eiendom

Byggeår: 2013 (skisseprosjekt)

Areal/størrelse: 4000 m2 (utomhus)

Prosjektansvarlig: Rambøll AS v/ Andreas Kleven

Landskapsarkitekt: Henning Larsen, Norge

Ansvarlig landskapsarkitekt: Aaste Gulden Sakya MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Aaste Gulden Sakya MNLA , Hanne Pollen MNLA og Andreas Nypan MNLA (Landskapsfabrikken)

Arkitekt: MAD arkitekter AS

Annet: Prosjektets miljømål: BREEAM Excellent

Henning Larsen, Norge

  • bygulvet
  • kollage 7
  • konsept tre
  • prinsippsnitt sikt
  • prinsippsnitt tre
  • prinsippsnitt vegetasjon

Liknende prosjekter