Levende byer og tettsteder er en forutsetning for regional utvikling. Handel er et viktig virkemiddel for å sikre byenes attraktivitet. Vestfoldbyene kan sees på som et flerkjernet storbyområde. En felles by- og sentrumspolitikk vil forsterke de enkelte byers, tettsteders og Vestfolds samlede konkurransekraft.

Videreutvikling av sentrum som levende miljøer med urbane kvaliteter er et verktøy for å tiltrekke seg mennesker, både voksen kompetent arbeidskraft og unge som sikrer rekruttering i framtida. En regional plan for handel og sentrumsutvikling inneholder regionale planbestemmelser og retningslinjer, som skal sikre handel i sentrum og hindre uønsket, mer perifer lokalisering.

Prosjektfakta

Kategori: Byplanlegging, byutvikling, by- og tettstedsforming

Beliggenhet: Vestfold

Oppdragsgiver: Vestfold fylkeskommune

Byggeår: 2009

Landskapsarkitekt: Asplan Viak AS, Tønsberg

Rådgivere/konsulenter: Asplan Viak AS v/Sigrid Stokke MNLA, Paal Grini og Erik Plathe

Annet: Regional plan for handel og sentrumsutvikling

Asplan Viak AS, Tønsberg

  • ny

Liknende prosjekter