Carl Berners plass er forvandlet til en pulserende byplass med beplanta gater utformet på byens og menneskenes premisser.

Fra slitent veikryss til blomstrende byplass

Den nye, rektangulære plassen beskriver nå bygningenes fasadelinjer. Trikkelinjene er sentrert i en beplantet midtrabatt, mens vegbanen har fått redusert kapasitet fra fire til to felt. Brede fortau er universelt utformet. Infrastrukturen under bakken er detaljtegnet i forhold til det synlige over bakken.

Parkgate

Det er gjennomført en helhetlig treplantingsplan for hele området, slik at blant annet den store byplanen til Harald Hals fra 1929 er fullført, 81 år etter. Det er plantet en palett med over 200 bytrær fordelt på 15 arter. Fortauene er bygd med rotvennlig bærelag for å gi trærne bedre vekstfohold. Rennene fungerer både som ledelinjer og som kanalisering av vann til gatetrærne.

Prosjektfakta

Kategori: Parker, byrom, gater, torg

Beliggenhet: Carl Berners plass, Christian Michelsens gate, Trondheimsveien, Grenseveien og Tromsøgata med flere

Oppdragsgiver: Statens Vegvesen region Øst

Byggeår: Høsten 2010

Prosjektperiode: Byggeplan 2006-2010

Areal/størrelse: 20 daa

Kostnad inkl. MVA: ca. 300 millioner kr.

Prosjektansvarlig: Sweco Norge AS

Landskapsarkitekt: Dronninga landskap AS

Entreprenør: Betonmast AS

Underleverandører: Steen & Lund AS

Dronninga landskap AS

  • 20110505_CarlBernersPlass_2522
  • 20110427_CarlBernersPlass_1686
  • 20110427_CarlBernersPlass_1909
  • 20110505_CarlBernersPlass_2437
  • 20110505_CarlBernersPlass_2532
  • IMG_0005
  • IMG_0022
  • IMG_1611
  • Carl Berners

Liknende prosjekter