Konkurransebidraget «Mot Vågen» vant plan- og designkonkurransen for Torget og Bryggen i Bergen. Konkurransen ble avholdt våren 2019, som et ledd i regulering av Bybane mot Åsane.

En enstemmig jury kåret «Mot Vågen» til det beste bidraget i konkurransen, det beste bidraget for videre utvikling av Torget og Bryggen, og for innføring av Bybanen i disse ikoniske byrommene. For vinnerteamet innebærer dette videre arbeid med helhetsplan for områdene rundt Vågen, samt prosjektering av de to delområdene Bryggen – Nikolaikirke-allmenningen og Torget. 

Fra juryens uttalelse: «Utkastet viser en sterk og reflektert tilnærming til alle konkurransens deloppgaver. Prosjektet foreslår enkle grep som viser god forståelse av byrom og sammenhengen mellom byrom. Forfatterne jobber godt med utforming av dekker og sikrer gode siktlinjer i området. (…) Juryen mener «Mot Vågen» har svart best på helhetsplanen i konkurransen, og synes utkastet har en positiv tilbakeholden eleganse gjennom hele prosjektet.» 

Ny mobilitet, levende kulturmiljø, nærhet til vannet, nytt bygulv og mangfoldig byliv har vært viktige fokusområder i prosjektet «Mot Vågen». Kvaliteter i området knyttet til bl.a. kulturmiljø og nærhet til vann styrkes, og Bryggen, Torget og tilstøtende allmenninger berikes med nye, attraktive oppholdssteder og aktiviteter. Byrommene i området er samlingssted for store anledninger, og er byens sentrale turistdestinasjon. Bryggens status som verdensarvsted gjør området ytterligere betydningsfullt, rikt og sårbart på samme tid. Gjennom ny programmering av byrommene vil byens innbyggere og besøkende oppleve at fotgjengere, syklister og kollektivreisende gis prioritet i området.

 

English summary 

The contribution “Mot Vågen” (Towards the Bay), won the planning and design competition for the seafront in Bergen. The competition was held during spring 2019, as a part of the regulation of the light rail towards Åsane. The focus points of the contribution were working with new mobility, the thriving cultural and historical environment, the proximity to the water, a new urban “carpet” and a diverse urban life. Bryggen (The Pier) is a UNESCO World Heritage site and the project area is therefore simultaneously meaningful, valuable and vulnerable.

The announcement of the Jury (translated): “The contribution shows a strong and thoughtful approach to all the various parts of the competition and proposes simple strategies that reveal a thorough understanding of urban space and the relationship between the different urban spaces of the competition area. The authors work brilliantly with the design of the surfaces and secure good sightlines within the area as a whole… It is the jury’s opinion that ‘Towards Vågen’ is the best response to the comprehensive plan of the competition, and that the proposal manifests a restrictive elegance that runs throughout the project.”

 

Prosjektfakta

Kategori: Byplanlegging, byutvikling, by- og tettstedsforming

Beliggenhet: Bergen, Vestland

Oppdragsgiver: Bergen kommune

Prosjektperiode: 2019

Areal/størrelse: 38 daa

Prosjektansvarlig: Inge Dahlman MNLA, Asplan Viak

Landskapsarkitekt: Asplan Viak AS, Oslo

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Kjerneteam i konkurransen Landskapsarkitektur: Inge Dahlman MNLA og Kyrre Tveitereid, Westengen MNLA, begge Asplan Viak

Arkitekt: Anne Gjesdal Bjørndal MNAL, Rodeo arkitekter, John Sanden MNAL og Ingvild Hodnekvam, Sanden + Hodnekvam arkitekter

Samarbeidspartnere: Ressursgruppe i konkurransen: Anders Holmedal, industridesign, Studio Holmedal. Marte Storhaug Danbolt, arkitektur, Rodeo arkitekter. Charlotte Hvidevold Hystad MNLA, landskapsarkitektur, Asplan Viak. Kjersti I. Vevatne, kulturminner, Asplan Viak. Astri S

Prosjektgruppe: Medarbeidere: Maria Brynjulvsdottir Lillienskiold, Asplan Viak. Bettina Barlinn, Asplan Viak. Irene Crowo Nielsen MNLA, Asplan Viak. Rune Stangeland, Rodeo arkitekter. Erik Mikael Skogli, Sanden + Hodnekvam arkitekter, Mats Heggernæs, Sanden + Hodnekvam a

Priser i konkurranser: 1. premie i konkurranse om Bryggen, Bergen

Annet: Lysdesign: Kristin Bredal, Zenisk. Renderinger: Tegmark Studio

Asplan Viak AS, Oslo

  • Mot Vågen_Oversikt_ill Tegmark
  • Mot Vågen_Bryggen m KL-master_ill Tegmark

Liknende prosjekter