Krydderhagen er et større boligområde på Hasle, som ligger på Vinmonopolets gamle tomt. Prosjektet inneholder i tillegg park og barnehage.

Området er en del av Hasle Linje med boliger, kontor, forretninger, kafeer, hotell og ungdomsskole. Hasle Linje inngår i en overordnet grønn struktur som skal koble Hovinbyen sammen. 

Prosjektet består av frittliggende blokker gruppert i tun, der hvert delfelt har et halvprivat gårdsrom mens hele boligprosjektet er knyttet sammen med bilfrie gatetun og parkdrag. Det er lagt vekt på å gi området et mest mulig grønt og frodig preg, med stor variasjon i vegetasjonen. Uteområdene har et tydelig hierarki mellom gatetun og gårdsrom, og utformingen motvirker privatisering av uterommet.

Prosjektet grenser mot eldre villabebyggelse og gamle, bevarte industribygg i tegl. Sentralt på området ligger Vinmonopolets gamle administrasjonsbygg, samt det gamle pipebygget. Prosjektets materialbruk er tilpasset den gamle bebyggelsen, med fasadematerialer i hvit puss og rød tegl, samt bruk av grusdekker og gatestein. Dette bidrar til at prosjektet glir naturlig inn i omgivelsene. 

Krydderhagen mottok hederlig omtale i finalen i Oslo bys Arkitekturpris 2020. 

 

Krydderhagen is a large residential neighborhood at Hasle, and a part of the mixed-use urban development project, Hasle Linje. In addition to the residential areas, this project also includes a park and kindergarten. 

Krydderhagen consists of a series of apartment blocks grouped to create semi-private courtyards, while connecting the entire housing area with car-free walking streets and parks. This project emphases lush green spaces with great variety of vegetation. The outdoor areas have a clear hierarchy between the walking streets and the internal courtyards, while counteracting the privatization of outdoor space.

The site is adjacent to older residential and industrial buildings, including the historically significant former Vinmonololet administration buildings. The facade materials used for the new residential blocks were inspired by these historic structures. Krydderhagen received honorable mention for the Oslo City Architecture Prize 2020.

Prosjektfakta

Kategori: Boligområder, hyttefelt

Beliggenhet: Oslo, Grünerløkka

Oppdragsgiver: Haslemann AS

Byggeår: 2019

Prosjektperiode: 2013–2019

Areal/størrelse: Ca. 31 daa

Landskapsarkitekt: Grindaker AS

Ansvarlig landskapsarkitekt: Grindaker AS

Rådgivere/konsulenter: Rambøll

Entreprenør: AF-Gruppen Norge AS

Anleggsgartner: Braathen Landskapsentreprenør AS

Arkitekt: Dyrvik arkitekter AS

Priser i konkurranser: Finalist i Oslo bys Arkitekturpris 2020

Grindaker AS

  • Hasle Linje Krydderhagen_Damian Heinisch_3
  • Hasle Linje Krydderhagen_Damian Heinisch_4
  • Hasle Linje Krydderhagen_Damian Heinisch_048

Liknende prosjekter