De nye hovedgatene i Bjørvika er bygd som parkgater med en rekke samferdselsfunksjoner: Dronning Eufemias gate, Kong Håkon 5.s gate og Langkaigata. Et høytrafikkert veianlegg er transformert til levende bygater i en ny bydel.

Ny adkomst til Oslo sentrum
Kong Håkon 5.s gate er den nye hovedatkomsten til Oslo sentrum fra sørøst. Den ligger fint langs vannspeilet i Middelalderparken. Et bredt beplantet fortau er anlagt på vestsida, mens det er blandet gang- og sykkeltrafikk i hovedsykkelbanen langs vannspeilet i øst. Benker er plassert i nisjer mellom buskene under gateplantingene.

Praktgate
Dronning Eufemias gate er utformet som en aveny med et asymmetrisk gatesnitt. På det brede, beplanta fortauet på solsida er det avsatt plass til uteservering langs fasaden. Det er valgt en lys granitt som kantstein og belegg på fortauene. 110 gatepuffer er plassert under gatetrærne. Universell utforming og belysning er utført etter siste standarder.

Ny fjordtrikk
Trikken er plassert asymmetrisk i et hengekøyeprofil i bunnen av gata. Den kjører på en grønn løper av gras flankert av søyleeik. En klipt hekk av geitved danner et sikkerhetsmessig, urbant og frodig element langs trikketraseen. Klatreroser på slanke stativer skal minne om praktutfoldelsen ved kroninga av kong Haakon V og dronning Eufemia i Mariakirken i 1299. 

Utvidelse av Middelalderparken 
Fortauet langs Kong Håkon 5.s gate er utformet som en beplantet terrasse langs vannspeilet i Middelalderparken. I nord og sør er det opparbeidet grønne arealer, slik at Middelalderparken er utvidet med nye parkpunkter med benker og beplantning.  

Botanisk gate
I Dronning Eufemias gate er det plantet en palett av 312 etikerte gatetrær fordelt på 55 arter og sorter i lunder for å reflektere det 21. århundres mangfold. Sortsvalget tilfredsstiller de strenge kravene til moderne gatetrær under Oslos forhold og et klima i endring. Gatetrærne er etikettert og ordnet som en geografisk vandring fra Øst-Asia via Kaukasus og Europa til Vest-Amerika på Dronning Eufemias nordre fortau.  Det er plantet lunder av de mer kjente edelløvtrærne; alm, ask, lind og lønn på det søndre, mer skyggefulle fortauet. 

I Kong Håkon 5.s gate er det plantet ulike arter eiketrær; sumpeik og rødeik fra Amerika, frynseeik fra Lilleasia og vintereik fra Agder er plantet mellom Middelaldervannspeilet og de nye kvartalene. Tusenvis av salttolerante og hardføre stauder og busker er plantet som undervegetasjon under eikene.

Gateplantingene i Bjørvika representerer et av Europas største gatetreprosjekter og har fått stor oppmerksomhet nasjonalt og internasjonalt. 

 

Prosjektfakta

Kategori: Parker, byrom, gater, torg

Beliggenhet: Oslo

Oppdragsgiver: Statens vegvesen Region Øst

Byggeår: 2015

Prosjektperiode: 2008-2016

Areal/størrelse: 60 da

Kostnad inkl. MVA: 750 mill. kr

Prosjektansvarlig: Prosjektleder Statens vegvesen: Grete Tvedt. Planleggingsleder Statens vegvesen: Terje Lundsrud

Landskapsarkitekt: Dronninga landskap AS

Ansvarlig landskapsarkitekt: Ragnhild Momrak MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Katlinn Clavier, Andreas Vadum MNLA, Thomas Werth MDL, Caroline Dilling, Maxwell Gitenstein MNLA, Helle Lind Storvik MNLA, Rainer Stange MNLA, Annabel Danson, Geir Nummedal

Rådgivere/konsulenter: Aas-Jacobsen (RIB, RIVA, prosjektledelse), Vianova, (vei), Electronova (RIE), Geonova (RIG), EQC m.fl. (trikk), VIÖS (anleggsteknikk gatetrær), Holoconsult (teknisk beskrivelse)

Entreprenør: Skanska

Anleggsgartner: Nannestad Grøntmiljø AS

Arkitekt: Heyerdahl arkitektur AS

Annet: Lysdesign: Zenisk AS v/Kristin Bredal

Dronninga landskap AS

  • LC0A2902
  • LC0A3062
  • LC0A3261
  • LC0A3295
  • LC0A3164
  • LC0A3184-2
  • LC0A3191

Liknende prosjekter