Skoleanlegget ligger i en skråning vendt mot sydøst, ut mot et åpent landskap dominert av landbruk. Tomten har en del terrengmessige utfordringer, med totalt ca 10 meter høydeforskjell mellom ulike adkomstsoner.

Skolen er bygget som en fireparallell ungdomsskole, for 8.-10. klasse. Skoleanlegget er organisert omkring et samlende gatemotiv, med bygg for administrasjon og fellesfunksjoner mot nord, og tre undervisningspaviljonger mot syd. En meandrerende overvannsrenne utgjør sentralmotivet i gaten. Et «oppkomme» supplerer rennen med vann i tørre perioder, og rennen kulminerer i en vanntrapp, integrert i amfiet. Hvert klassetrinn har sitt «private» oppholdsareal knyttet til inngangen, møblert med et tuntre og skulpturelle oppholdselementer i naturstein, stål og betong. I motsetning til tradisjonelle planprosesser, er anlegget i stor grad fortløpende prosjektert og videreutviklet helt frem til ferdigstillelse, i samarbeid med byggherre og anleggsgartner.

Prosjektfakta

Kategori: Skoleanlegg, barnehager

Oppdragsgiver: Lørenskog kommune

Areal/størrelse: Ca 25 da

Kostnad inkl. MVA: Ca 11,5 mill. kr. (2003)

Landskapsarkitekt: Bjørbekk & Lindheim AS

Entreprenør: AF Ragnar Evensen og Tronslien as

Arkitekt: Arkitektgruppen Lille Frøen v/Ebbe Astrup MNAL

Annet: Kvadratmeterpris: Ca kr 460

Bjørbekk & Lindheim AS

  • lokenasenskole02
  • lokenasenskole03
  • lokenasenskole04

Liknende prosjekter