Saltbrygga på Østre Halsen er et utfylt område i Larviksfjorden, så tomta er paddeflat med vind, sol og sjø på alle kanter, og er kanskje byens beste tomt. Saltbrygga er et nytt boligkvartal, som henvender seg mot sola og lyset i Skageraks horisont.

Fra vei til gater
Et offentlig gatenett med fortau etter larvikstandarden danner ryggraden i de nye kvartalene. Interne, beplantede gater og småplasser introduserer snarveier og smett gjennom de nye kvartalene. Det offentlige rom ligger på dagens bakkenivå, mens det halvprivate ligger flomsikkert én meter høyere. 

Ny kanal og badeplass
En 70 meter lang kanal er gravd. ut i Larviksfjorden, med ny fjordpromenade. Kyststien er 270 meter lang og er bygd opp av stedlig larvikitt, og synlig spunt med stedlig, mørk grus i gangarealet. Kyststien er beplantet med vindsterke asaltrær og prydgras. Ei ny sandstrand er populær nærbadeplass for bydelen. I byen med flest soltimer i landet, kan badesesongen strekke seg fra våren til langt utpå høsten.  

Strandpark med blomstrende vollgrav
Den tidligere vasstrukne plenen er drenert med åpne vollgraver og opparbeidet til en ny strandpark med sandhåndballbane. Regnvannet og tidevannet holdes tilbake i en 100 meter lang vollgrav, som ved hjelp av fire terskler skaper små vannfall og klopper. Den nyplanta bambusen er knapt synlig, men skal til slutt lage lune parkrom og ei eviggrønn ramme rundt parken. Bunndekkende bladliljer skaper frodighet, mens dagliljer, iris og solbrud sørger for blomsterflor. Sommeren 2017 blomstret tusenvis av dagliljer i en palett fra det lyseste gule til oransje, burgunder og brune nyanser – som et levende, impresjonistisk maleri. 

 

New beach park with blooming moat in Larvik
A 70-meter-long canal is dug out in the Larvik fjord with a new 270-meter-long coastal path, consisting of urban, dark gravel. It is planted with wind strong rowan trees and ornamental grass. The former sumpy lawn is drained with open moats and built into a new beach park with sand handball court. Rainwater and tide are held back in the 100-meter-long moat, which, using four thresholds, creates small waterfalls and beats. Thousands of day lilies are blooming in summer in a palette like a vibrant, impressionistic painting.

 

Prosjektfakta

Kategori: Parker, byrom, gater, torg

Beliggenhet: Larvik, Vestfold

Oppdragsgiver: Hvalen utvikling

Byggeår: Ferdigstilt 2015

Kostnad inkl. MVA: 10 mill. kr

Landskapsarkitekt: Dronninga landskap AS

Ansvarlig landskapsarkitekt: Rainer Stange MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Andreas Vadum MNLA

Anleggsgartner: Steen & Lund

Arkitekt: Lund Hagem arkitekter (villaer), Tegnestuen Vandkunsten (rekkehus) og PUSHAK arkitekter (leiligheter)

Samarbeidspartnere: Byggeledelse: IT-Tek

Annet: Fotograf: Frank Tolpinrud, Rainer Stange

Dronninga landskap AS

 • 00-Vollgrav-sommer
 • 00-Vollgrav-vinter
 • 02-Stranda
 • 03-Strandparken
 • 10-Daglilje
 • 12-Daglilje
 • 13-Daglilje
 • 14-Daglilje
 • 15-Daglilje
 • 16-Daglilje
 • 17-Daglilje
 • 18-Daglilje

Liknende prosjekter