Høsten 2015 åpnet nye Teglverket skole på Hasle. Skolen har 1-10 trinn og plass til 780 elever.

Utearealet på ca 15 daa skiller mellom delen for barnetrinnet og delen for ungdomstrinnet. Det er benyttet robuste materialer og løsninger med faste dekker, kunstgress, plasstøpt gummi og betong. Asfaltmaling er benyttet til å markere adkomstaksen, samt til lek og spill. Overvann ledes til store infiltrasjonsbed i skolens grenseområde med trær, busker og grusdekke. Takvannet føres via UV system ut i en stor, åpen vannrenne som ledes til Teglverksdammen. Sentralt i skolegården er en samlingsplass utformet som grønne plener med kunstgress og lave sittemurer i to nivåer. Trær i skolegården har trebeskyttere med integrerte benker. Terrengformasjoner med gummidekke skaper rom mellom seg og åpner for parallell lek for ulike grupper. Fargene i utemøbleringen tas opp i utsmykningen av fasaden. Ungdomstrinnet har fått et stort amfi i betong og sittelund med bordtennis, kunstgressbane og street-basket.

 

Prosjektfakta

Kategori: Skoleanlegg, barnehager

Beliggenhet: Oslo (Hasle)

Oppdragsgiver: MT Høygaard/ Undervisningsbygg

Byggeår: 2015

Prosjektperiode: 2013-2015

Areal/størrelse: 15 000 m2

Prosjektansvarlig: Rambøll Norge AS v/Tommy Hurthi Steinkjær

Landskapsarkitekt: Henning Larsen, Norge

Ansvarlig landskapsarkitekt: Elin Katharina Hille From MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Konstantin Valev MNLA, Lucia Pastor-Roux

Rådgivere/konsulenter: Rambøll Norge AS (RIB, VA). Lefdal AS/Rambøll Norge AS (RIE)

Entreprenør: MT Høygaard

Anleggsgartner: Steen & Lund AS

Kunstner: Hanne Øverland

Arkitekt: L2 arkitekter AS

Prosjektgruppe: L2 Arkitekter AS, Rambøll Norge AS (LARK) og Lefdal AS (teknisk prosjektering RI)

Henning Larsen, Norge

  • jumping_klippet
  • looping

Liknende prosjekter