I Stavangers Østre bydel har et tidligere industri- og fabrikkområde blitt transformert til et bærekraftig, arkitektonisk og menneskelig boligkvartal.

Boligprosjektet er utviklet av Helen & Hard AS og Kruse Smith Eiendom AS (Solon), og bygger på prinsippet om «Gaining by sharing». Bærekraften kommer til syne i utviklingsprosessen hvor integrering, gjensidig tillitt og tett samarbeid mellom arkitekt, landskapsarkitekt, byggherre, kommune og brukere har vært avgjørende for utformingen. Gjenbrukte betongdragere, stålbjelker og deler av den tidligere hermetikkfabrikken har fått nytt liv som sittebenker, huskestativ og hus for restaurant. Den bratte Støperigata er omskapt til en grønn kvartalslekeplass og sosial møteplass, som engasjerer menneskers sanser gjennom smaks-, lukt-, lyd- og synsopplevelser. Området styrker ikke bare det menneskelige-, men også det biologiske mangfoldet gjennom bl.a. bærbusker, urter og blomster. Lunheten i den bevarte fabrikkfasaden gjenspeiles i materialbruken i området; fra cortenstålkanter, trekasser, fargede møbler og trebelagt amfi, til gule oppmerksomhetsfelt, gummidekker og røde teglsteinsdekker i gårdsrommet.   

Belysningen har fått et rent uttrykk gjennom å plassere få lysmaster med flere lyskilder på kvartalslekeplassen. Lyskildene fremhever fabrikkfasaden, gangstien og oppholdsstedene.

Tilgjengelighet og flerbruk har vært et bærende prinsipp i utformingen av utearealene. Alle har tilgang til alle fellesarealer, både ute og inne. Gårdsrommet er et sentralt og trinnløst samlingssted som har fått demonstrert sin verdi under koronapandemien. Bilene er lagt under bakken for å gi rom for grønne smau som gir tilgjengelighet til bolig, så vel som rom for lek og møteplasser. Høydeforskjellene i kvartalslekeplassen har blitt en kvalitet i området, med ulike nivå for leke- og oppholdsareal, plassert langs en universelt utformet gangsti mellom Pedersgata og inngangspartiet til restauranten. Den dekorative markeringen i asfaltdekket gjør brukerne oppmerksomme på ulike aktivitetsområder og hvilesteder for et pust i bakken. Gårdsrommet, smauene, trappeforbindelsene og kvartalslekeplassen omfatter kompakte sosiale møtesteder og forbindelser med unike kvaliteter i et tett bysentrum. 

De store formgrepene på utomhusarealene ble skapt av arkitektene ved Helen og Hard. Landskapsarkitektene ved Multiconsult prosjekterte utomhusplanen sammen med H&H, Kruse Smith, Stavanger kommune og beboerne. 

Vegetasjonen har fått et gjennomgående uttrykk i boligområdet og kvartalslekeplassen, og komplimenterer arkitekturen og opplevelsesverdien. Bærbuskene, frukttrærne og urtene inviterer til sosialisering og interaksjon blant brukerne.

I tråd med det arkitektoniske konseptet har en i utomhusplanen forsøkt å forene prosjektet med stedets karakter og historie ved å innlemme fabrikkfasaden, samt gjenbruke matertialer som betongdragere og stålbjelker i utformingen. Gjenbruken, revitaliseringen og medvirkningsprosessen har skapt et bærekraftig prosjekt hvor alle føler eierskap og stolthet.

Prosjektfakta

Kategori: Boligområder, hyttefelt

Beliggenhet: Stavanger, Østre bydel

Oppdragsgiver: Kruse Smith Entreprenør AS, Helen & Hard AS/Solon Eiendom AS

Byggeår: 2019/2020

Prosjektperiode: 2015–2020

Areal/størrelse: 5,6 daa

Kostnad inkl. MVA: 1,1 mill. kr (prosjektering)

Prosjektansvarlig: Helen & Hard AS/Solon Eiendom AS

Landskapsarkitekt: Multiconsult Region Sør, Stavanger

Ansvarlig landskapsarkitekt: Multiconsult: Maja Milovanovic, Svanur Larusson, Marit Mong Søreng, Gina Skjørestad, Roar Sløgedal

Rådgivere/konsulenter: RIB: Sweco, RIE: Lyse og Sweco, RIVA: Sweco, RIVei: Multiconsult

Entreprenør: Kruse Smith Entreprenør og Stangeland Maskin AS

Anleggsgartner: Stangeland Maskin AS

Underleverandører: Klingsheim Planteskole AS, Ahlsell Norge, Skjæveland Cementstøperi, Velde Pukk AS, Lerang AS, Sandnes og Jærbetong AS, Grasrota Nordstein AS, Edlands Rørbøying, Optimera, Kompan, Glanta, Uniqa, Nola AB

Arkitekt: Ane Dahl, Helen & Hard AS

Priser i konkurranser: Boligprosjektet Vindmøllebakken: Statens pris for byggkvalitet 2020, DOGAs Innovasjonspris for universell utforming i kategori Arkitektur 2020, Nominert til Stavanger kommunes byggeskikkspris i 2020.

Annet: Oppdragsleder Multiconsult: Gina Skogen

Multiconsult, Region Sør, Stavanger

  • 05_Skumring lekeareal foran fabrikkfasade
  • 04_Skumring øvre lekeareal
  • 08_Forbindelse gårdsrom-lekeareal på oppside av fabrikkfasade
  • 06_Smau
  • 07_Gårdsrom
  • 02_Oversikt vinklet
  • 01_Oversiktsbilde

Liknende prosjekter