Vi har søkt å integrere Telenors nye kontorbygg i landskapet ved å plante en åpen furuskog over gressletter på hele tomta.

Knust kalkskifer fra byggegropa er brukt til terrengbygging og fremstilling av vekstmasse for å unngå unødig massetransport og gi et riktig jordsmonn for kalk-furuskogen. Mange plantefelt med små planter ble benyttet for å gi en tett romlig virkning av skogen allerede etter kort tid. Torget ligger som en lysning i skogen mellom kontorfløyene, og er prosjektets viktigste møteplass og offentlige rom. Torget har grus- og granittdekke med presis romdannende vegetasjon langs fasadene. Daniel Buréns søyler danner en additativ romlig struktur over hele plassen.

Prosjektfakta

Kategori: Næringsliv, representasjonsanlegg

Oppdragsgiver: Telenor Eiendom Fornebu

Byggeår: 1999 -2003

Areal/størrelse: 130 daa - parken115 da, torget 15 daa

Kostnad inkl. MVA: 120 mill. kr

Landskapsarkitekt: Asplan Viak AS, Sandvika

Anleggsgartner: Søbstad AS og Steen og Lund AS

Kunstner: Daniel Burén (installasjon på torget)

Arkitekt: NBBJ/HUS/PKA Architects

Asplan Viak AS, Sandvika

  • telenor-fornebu1
  • telenor-fornebu3
  • telenor-fornebu4

Liknende prosjekter