Deichmans gate og Wilses gate ligger i bydelene Grünerløkka og St. Hanshaugen sentralt i Oslo. I gatene har det kommet ny belysning, møblering, sykkelstativer og nytt bygulv som har bidratt til å løfte området. Målet er at gatetunene skal heve nærmiljøkvalitetene, både for byens befolkning og ikke minst for barna på Møllergata skole. 

Regnbedene har en beregnet fordrøyningskapasitet på 60 kubikkmeter. Det er plantet stauder med ulik struktur som gir prydverdi gjennom hele året. Skulpturer, vannrenner og innløp av granitt er spesielt utformet for prosjektet. Vannet renner åpent gjennom gatetunene via disse elementene. Skulpturene forsinker vannet, og synliggjør vannmengden. Permeable dekker brukes gjennomgående i form av gangbaneheller, granittlisenner gressarmering, naturgrus og gjenbruk av lokal gatestein. Gatene har ikke ordinær biltrafikk. Alle parkeringsplassene er fjernet, bortsett fra to handikapplasser.

Gatetunene er de første ferdigstilte anleggene i Oslo med lokal overvannshåndtering, et pilotprosjekt hvor det er etablert ni regnbed. I samarbeid med Asplan Viak vil Oslo kommune ved Vann- og avløpsetaten og Bymiljøetaten høste erfaringer fra prosjektet, ved å måle vannmengde og evaluere regnbedenes oppbygning og plantevalg.

 

Deichman’s and Wilse’s streets in Oslo are the first in Norway with constructed raingardens. The project includes street furniture, lighting and bicycle racks improving the local environment. The raingardens have 60 m3retention capacity, planted with perennials. The streets surfaces are permeable, allowing infiltration. Street parking has been removed. Oslo City Council with consultants Asplan Viak PLC will evaluate the projects’ form and function.

 

 

Prosjektfakta

Kategori: Parker, byrom, gater, torg

Beliggenhet: Oslo, Grünerløkka og St. Hanshaugen

Oppdragsgiver: Oslo kommune, Bymiljøetaten BYM v/Marita Sanni

Byggeår: 2017

Prosjektperiode: 2013–2017

Areal/størrelse: Gatene er ca. 300 m lange

Kostnad inkl. MVA: Totalkostnad ca. 18 mill. kr

Prosjektansvarlig: Vibeche Håheim Kind

Landskapsarkitekt: Asplan Viak AS, Sandvika

Ansvarlig landskapsarkitekt: Janicke Ramfjord Egeberg MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Janicke Ramfjord Egeberg MNLA. Sentrale medarbeidere: Aase Skaug, Gry Ellen Ringstad, Rannveig Søndergaard Holm og Svein Skandfer Hanssen, alle MNLA

Rådgivere/konsulenter: Asplan Viak AS:  VEI, VA, RIE

Entreprenør: Braathen Landskapsentreprenør AS

Anleggsgartner: Braathen Landskapsentreprenør AS

Priser i konkurranser: Landskapsarkitekturprisen 2018

Annet: Fotograf: Åse Holte

Asplan Viak AS, Sandvika

  • 01-Deichmansgate-STORT
  • 05-Wilses-gate-LITE
  • 03-Deichmansgate-LITE
  • 04-Wilses-gate-LITE

Liknende prosjekter