Skolebygget er plassert i en vinkel i det nordøstre hjørne av tomta, både for å skjerme mot trafikkstøy fra inntilliggende vei og samtidig gi gode utearealer mot sør.

På grunn av skole-gårdens begrensede størrelse, er det lagt vekt på effektiv soneinndeling og en opparbeidelse som er helhetlig, attraktiv og god utnyttelse av hver centimeter. BREEAM NOR sertifisering «Svært god» har bidratt til at gjenskaping av natur, blomste-reng, regnbed, artsvariasjon og grønne flater er prioritert. Høy grad av brukermedvirkning for utearealene var en del av sertifiseringen. Varierte typer av sitteplasser; åpne, takoverdekket, formelle og uformelle, var høyt på listen, sammen med grønne omgivelser. 

Fysisk aktivitet fremmes ved treningsapparater, to asfalterte ballbaner og bordtennisbord. Trinn og andre høydeforskjeller brukes aktivt til trappeløp og intervaller. Høydeforskjellen mellom øvre og nedre nivå er opparbeidet som et amfi som kan brukes i forbindelse med aktiviteter på adkomsttorget.

English summary

The school building is located to protect against traffic noise and provide good outdoor areas to the south. BREEAM NOR certification «Very good» has helped to prioritize restoration of nature, flower meadows, rainbeds and species variation. User involvement for the outdoor areas was part of the certification. Varied types of seating – roofed, open, informal, formal – were high on the list along together with green surroundings. Physical activity is promoted by inclusion of exercise equipment, two paved ball courts and table tennis tables.

Prosjektfakta

Kategori: Skoleanlegg, barnehager

Beliggenhet: Moss, Viken

Oppdragsgiver: Moss kommune

Byggeår: 2019

Prosjektperiode: 2015–2019

Areal/størrelse: Tomt 18 000 m2 (Bygg: 9 900 m2)

Kostnad inkl. MVA: Ca. 270 mill. kr

Prosjektansvarlig: Åsa Hjorth MNLA

Landskapsarkitekt: In Situ AS

Ansvarlig landskapsarkitekt: Åsa Hjorth MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Åsa Hjorth, Ida Charlotte Skjoldager, begge MNLA

Rådgivere/konsulenter: COWI AS avd. Fredrikstad

Entreprenør: AF Gruppen

Anleggsgartner: Lindhaugen AS

Arkitekt: Østavind Arkitekter AS

Annet: Fotograf: Børges Fotofabrikk

In Situ AS

  • Hoppern skole 2
  • Hoppern skole 3
  • Hoppern skole 4
  • Hoppern skole 5
  • Hoppern ny 2-2

Liknende prosjekter