Kværnertrappa ligger i et nytt boligfelt i Kværnerbyen i Gamle Oslo. Boligfeltet er langstrakt og ligger i en svært bratt dalside. Det er behov for gode og attraktive forbindelser på tvers.

Trappa er også en viktig forbindelse mellom de to bydelene Kværnerbyen og Ekeberg. Høydeforskjellen som trappa skal forsere er 24 meter. Trappa er lagt i et sikk-sakk forløp opp dalsiden.  Dette gir samtidig en spennende form til trappeløpet.

Det er lagt vekt på at trappa skal være en attraksjon og derfor er det ekstra kvaliteter i materialbruken. Den er utført i plass-støpt lys betong med vanger kledd med cortenplater. I vangene er det innfelt belysning, som sørger for at trinnene er godt opplyst og at trappa oppleves som trygg selv når det er mørkt. Vangene er skråstilt for å åpne trappeløpet mot de vegetasjonskledte sideområdene. Langs trappa er det variert vegetasjon med en mengde stauder, med blomstring spredt gjennom sesongen.

Trappa har vist seg attraktiv både som snarvei til bussholdeplass, som treningssted for trappe-/bakkeløp og som utfordring for BMX-syklister.

English summary
The stairs of Kvaerner are situated on the slope down to a narrow valley in Old Oslo. Connecting a new residential area with its surroundings, the stairs establish an important link between two districts in the south of Oslo. Throughout the season perennials are flowering alongside the zig-zag staircase. It makes a popular shortcut and a great challenge for BMX riders. 

Prosjektfakta

Kategori: Boligområder, hyttefelt

Beliggenhet: Oslo, Gamle Oslo

Oppdragsgiver: OBOS/Lodalen Utvikling

Byggeår: 2018

Prosjektperiode: 2012–2018

Areal/størrelse: 20 daa

Landskapsarkitekt: Asplan Viak AS, Sandvika

Ansvarlig landskapsarkitekt: Mette Lenvik MNLA (forprosjekt), Aase Skaug MNLA (detaljprosjekt), Ine Wegner Tollefsen (detaljprosjekt/byggefase)

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Anders Hus Folkedal, Gry Ellen Ringstad, begge MNLA

Rådgivere/konsulenter: Seim & Hultgren (RIB)

Entreprenør: AF Gruppen

Anleggsgartner: Lindhaugen AS

Annet: Fotograf: Åse Holte

Asplan Viak AS, Sandvika

  • Kværnertrappa_2
  • Kværnertrappa_3

Liknende prosjekter