Huseby barneskole, ungdomsskole, kulturskole og A.C. Møller tegnspråksenter startet med 1. plass i plan- og designkonkurransen i 2016. Prosjektet er et samarbeid med arkitektkontorene Spinn, Filter og Grindaker.

Skolen er en del av «Områdeløft Saupstad-Kolstad» for å utvikle offentlige anlegg, infrastruktur, møteplasser og nabolag til bedre livskvalitet og helse for lokalsamfunnet. 

Bygningen består av fire store sammenhengende enheter med fasader av vertikal trekledning i dyp rød farge, som gir en varm farge til stedet, spesielt om vinteren. Prosjektet består av ungdomsskole i nord, barneskole i sør, idrettsanlegg i terreng i vest, og et fellesbygg som binder sammen alle tre blokkene, samt fungerer som hovedinngang og fellesbygg. 

Utendørsrommet defineres av et torg med belegningsstein som strekker seg østover fra fellesbygget. Mønsteret på torget er utarbeidet av kunstner Anne Helga Henning, etter medvirkning fra elevene. Torget fungerer for både skole- og nabolagsbruk. Flaten grenser til en kunstig ås som gir studenter og lokalsamfunn et nytt landskapselement. Sør og vest for barneskolen ligger hovedlekeplassen. Et spennende, komplekst terreng har gitt en rekke bakker. Terrenget er fylt med lekeapparater for både fantasifull og aktiv lek. Lekeplassen har en blanding av ulike materialer, teksturer og farger som gir brukeren en eklektisk, men organisert opplevelse. Toppen av lekeplassen møter en nord-sør-akse som både fører bydelene til Saupstad sentrum og direkte adkomst til skolen via taket på idrettsanlegget. Nord for ungdomsskolen er en øst-vestgående akse med treningsapparater og skiløype om vinteren, og som samtidig fungerer som flomvei. Avrenning fra området samles i et stort regnbed i det nordøstlige hjørnet, som krysses av en hevet gangvei i tre. Prosjektet ble ferdigstilt i 2021. 

---
Huseby primary and secondary school, the culture school and A.C. Møller sign language centre started off in 2016 with the first price the architecture competition where Grindaker cooperated with the offices SPINN and FILTER. The project was completed in 2021. The school is part of Saupstad-Kolstad community development plan.
 

The building is comprised of four large, connected blocks with facades of deep red vertical wood cladding adding a rich colour to the area. The middle building, which links all four blocks, acts as the main entrance and communal building. This shared atmosphere is emphasized by a brick square which extends from the main building eastward. The square is anchored in an artificial hill giving students and community a new landscape feature. South and west of the primary school is the main playground. The complex terrain work creates a series of slopes and terraces filled with equipment for both imaginative and active play. The playground is a blend of different materials, textures, and colours giving an eclectic yet organized experience to the user. 

Prosjektfakta

Kategori: Skoleanlegg, barnehager

Beliggenhet: Trondheim, Trøndelag

Oppdragsgiver: Trondheim kommune

Byggeår: 2021

Prosjektperiode: 2017–2021

Areal/størrelse: Ca. 14 daa

Kostnad inkl. MVA: 586 mill. kr

Landskapsarkitekt: Grindaker AS

Ansvarlig landskapsarkitekt: Grindaker AS

Rådgivere/konsulenter: Norconsult, Sweco

Entreprenør: Hent AS

Anleggsgartner: Din Gårdsplass AS

Kunstner: Anne Helga Henning, Monika Gora og Randi Nygård

Arkitekt: Filter arkitekter AS og SPINN Arkitekter AS

Idé/initiativtaker: Trondheim kommune

Finansieringskilde/sponsor: Trondheim kommune

Grindaker AS

  • Huseby skoler_Damian Heinisch_015
  • Huseby skoler_Damian Heinisch_027
  • Huseby skoler_Damian Heinisch_006
  • Huseby skoler_Damian Heinisch_003

Liknende prosjekter