Arkitektgruppen CUBUS AS ble høsten 2005 engasjert av Oslo kommune Friluftsetaten, til å utarbeide en forvaltningsplan for Østensjøområdet Miljøpark i Oslo.

Østensjøområdet er unikt i forhold til biologisk mangfold og spennende kulturhistorie, og er med sine 23 naturtypekategorier, 215 fuglearter og et mangfold av kulturminner, et spennende rekreasjonsområde og læringsområde.

I samarbeid med en nedsatt referansegruppe har CUBUS styrt prosessen, og utarbeidet en plan som koordinerer alle interesser og ønsket forvaltning av området. Utfordringen i forvaltnings-planarbeidet har vært å vurdere naturvern - og kulturverninteresser opp mot friluftslivsinteressene. Forvaltningsplanen omfatter beskrivelse av dagens status, forslag til tiltak, areal-plan, utredning av forvaltningsansvar samt skjøtselsplan for Østensjøområdet.

Prosjektfakta

Kategori: Friluftsområder, turvei, vannkant

Oppdragsgiver: Oslo kommune, friluftsetaten

Areal/størrelse: 1 500 daa

Landskapsarkitekt: Arkitektgruppen CUBUS as

Rådgivere/konsulenter: Forsker Vegard Gundersen, Skogforsk og Biolog Terje Blindheim, Siste Sjanse

Arkitektgruppen CUBUS AS

  • ostensjoomradetmiljopark-2
  • ostensjoomradetmiljopark-3

Liknende prosjekter