Næringsbygget mellom Karenslyst allé og jernbanen ved Skøyen stasjon ble ferdigstilt i 2013. Torget foran hovedinngangen og fortauet langs Karenslyst allé er opparbeidet som en del av prosjektet. Området utgjør siste del av en lang bygge- og utviklingsperiode i området.

Den tidligere taxiholdeplassen er erstattet av et offentlig uterom som knytter sammen Karenslyst allé og arealene under jernbanebrua. Området er utviklet i nært samarbeid med byggherre og Bymiljøetaten i Oslo kommune. Intensjonen har vært å skape et solid og varig byrom for ferdsel og opphold. Torgområdet med gjennomgående sykkelvei var på forhånd fastlagt i reguleringsplanen. I prosjektet inngikk utarbeiding av plan for rammesøknad, detaljprosjekt/byggeplan og oppfølging av byggearbeider. Torgets belegg tar utgangspunkt i materialbruk og mønster i Jernbaneverkets tidligere opparbeidede arealer. Det er benyttet granittplater av lys granitt og basalt. Benker og lave murer i basalt underdeler rommet og skaper rom for uteservering langs fasadene. Hovedsykkelveien ligger nedsenket gjennom torgområdet. Fortauet langs Karenslyst allé har belegg av lyse granittplater og snøsmeltingsanlegg.

 

Prosjektfakta

Kategori: Parker, byrom, gater, torg

Beliggenhet: Oslo

Oppdragsgiver: Skøyen Næringsbygg AS

Byggeår: 2013

Prosjektperiode: 2007-2013

Areal/størrelse: 4000 m2

Landskapsarkitekt: Grindaker AS

Ansvarlig landskapsarkitekt: Grindaker AS

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Grindaker AS

Rådgivere/konsulenter: ViaNova Plan og Trafikk AS, Electronova AS

Entreprenør: Skanska Norge AS

Anleggsgartner: Braathen Landskapsentreprenør AS

Arkitekt: ARCASA Arkitekter AS

Priser i konkurranser: Prosjektet har mottatt Cityprisen 2015

Annet: Foto: Damian Heinisch

Grindaker AS

  • Sk+©yen-Torg_Damian-Heinisch_1
  • Sk+©yen-Torg_Damian-Heinisch_3
  • Sk+©yen-Torg_Damian-Heinisch_4

Liknende prosjekter