De siste årene har det vært en betydelig økning i mengde biler, parkert på gateplan i området rundt Skansedammen. Derfor skal den gamle Skansedammen, som opprinnelig var et vannmagasin til Brannvesenet ved bybranner, bygges om til parkeringsanlegg, med plass til 193 biler.

Dette medfører en oppgradering av parkanlegget rundt Skansedammen. Oppgraderingen består i bedre oppholdsarealer, økt tilgjengelighet, ny beplantning, skiferbelegg og en stor utsiktstrapp ned mot Vågen. Damkronen til Skansedammen vil bli tilbakeført akkurat slik den lå før, med de samme steinene. Dammen blir ca. 20 cm dyp. Vannet kjøres gjennom et renseanlegg, slik at vannspeilet til enhver tid blir både klart og rent. Om vinteren reduseres vanndybden til 10 cm, slik at det lett kan dannes is og legges til rette for bruk av skøyter. Bunnen i dammen får en slipt overflate. Dermed kan den kan benyttes til ulike arrangementer for nabolaget, etter at vannet er tappet ut. I parken plasseres tre skulpturer av Suvi Nieminen. Idémessig knyttes skulpturene til Skansen, som et historisk viktig utsiktspunkt, og til en forestilling om parken som en «utvidet stue» for nærmiljøet.

 

Prosjektfakta

Kategori: Parker, byrom, gater, torg

Beliggenhet: Bergen, Hordaland

Oppdragsgiver: Bergen kommune, Etat for utbygging

Byggeår: 2015

Prosjektperiode: 2014-2015

Areal/størrelse: 2300 m2

Kostnad inkl. MVA: 85 mill. kr

Prosjektansvarlig: Andrew Weaver

Landskapsarkitekt: Multiconsult, Region Vest

Ansvarlig landskapsarkitekt: Halldor Birgir Halldorsson

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Halldor Birgir Halldorsson, Anne Siri Lingaas MNLA

Rådgivere/konsulenter: Multiconsult (RIB)

Entreprenør: Veidekke AS

Anleggsgartner: Anleggsgartnermester Wikholm AS

Kunstner: Suvi Nieminen

Multiconsult, Region Vest

  • Skansed2
  • DSC_0103

Liknende prosjekter