I Nordreisa var det behov for en helt ny hovedgravlund. Et furuskogsområde nord for sentrum, med navn Rovdas, var sikret i kommuneplanens arealdel.

Første byggetrinn er ferdigstilt (2022) og har kapasitet til 1850 kistegraver, 122 gravplasser for andre trossamfunn og 144 plasser for urnegraver. Dette dekker behovet i ca. 30 år framover. Både Nordreisa kommune og Nordreisa menighet ønsket en skogsgravlund der furutrærne ble bevart i størst mulig grad, for å gi karakter og klimabeskyttelse til gravlunden. Skogen består hovedsakelig av furutrær, med noe bjørk. Skogbunnen av lyng- og mosedekke er bevart. Gravfeltene er lagt som lommer, innrammet av furuskogen og knyttet sammen av grusete gangveger. Gravlunden har belysning med parkmaster, og langs gangvegene ligger vannposter og sittebenker med jevne mellomrom. 

Det var ønskelig å knytte gravlunden til eksisterende turveger. Derfor er to inngangsporter plassert slik at besøkende kan følge stiene som går gjennom området. Avgrensningen er også tilpasset slik at en ridesti er bevart langs utsiden av gjerdet. Hovedinngangen er markert med en hvitmalt port som introduserer gravlunden på en lang skifermur. En minnelund for anonyme urnegraver er sentralt plassert. Her kan besøkende og pårørende tenne lys og sette ned blomster på en hylle langs skiferveggen. 

Det var ønske om å knytte lokal identitet til den nye gravlunden. Dette kommer til utrykk i klokketårnet, inspirert av kvensk byggeskikk fra gamle Nordreisa kirke. I den kvenske kulturen står bruk av trekonstruksjoner sterkt, og i Nordreisa finnes flott furuvirke. Klokketårnet er plassert ved hovedinngangen, og er et godt synlig landemerke fra hele gravlunden med fjellet Čillagáisá i bakgrunnen.  

---
A new main cemetery is established for Nordreisa municipality. The forest-cemetery in Rovdas is surrounded by natural pine forest where the graves are placed in open pockets connected by walkways. The new cemetery is situated in a frequently used outdoor area. There was a desire to connect the cemetery with existing footpaths in the area. The main entrance is defined by a long slate wall and an inviting, white-painted portal. A memorial garden for anonymous urns is situated in the centre of the cemetery. The bell tower is designed with Kveni elements from Nordreisa church to express local identity. It is located at the main entrance and will be a visible landmark for the entire cemetery with the snow-covered mountains as a backdrop.
 

Prosjektfakta

Kategori: Kirkegårder, gravlund, minnelund

Beliggenhet: Nordreisa, Troms

Oppdragsgiver: Nordreisa kommune v/prosjektleder Ron Victor Olsen. Nordreisa kirkelige fellesråd

Byggeår: 2022

Prosjektperiode: 2016–2020

Areal/størrelse: 42 daa

Kostnad inkl. MVA: 15 mill. kr

Prosjektansvarlig: Anita Veiseth MNLA

Landskapsarkitekt: VERTE landskap - arkitektur AS

Ansvarlig landskapsarkitekt: Anita Veiseth MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): AdelineFinez og Robert Paal, begge MNLA

Rådgivere/konsulenter: Rambøll Norge AS (RIVeg, RIVA, RIE)

Entreprenør: Jowa Maskin AS

Underleverandører: TW multiservice AS, Myrvoll maskin AS, JB elektro AS

VERTE landskap–arkitektur AS

  • 02 Árvu-Verte-RovdasGravlund-451
  • 01 Árvu-Verte-RovdasGravlund-455
  • 04 Árvu-Verte-RovdasGravlund
  • 03 Árvu-Verte_RovdasGravlund
  • 05 2016-01_landskapsplan_200925-410

Liknende prosjekter