Lynghaugparken er et sentrumsnært transformasjonsprosjekt der klimatilpasning og tilrettelegging for egenorganisert aktivitet har vært premissgivende for utformingen.

Med få og målrettede inngrep i eksisterende landskapssituasjon er det etablert et attraktivt og aktivt område til glede for hele bydelen. Prosjektet er vinner av Bergen kommunes arkitektur- og byformingspris 2022. 

Målet med fornyelsen av Lynghaugparken var å skape mer aktivitet i parken, og samtidig bidra til økt biologisk mangfold og naturopplevelser. Prosjektet omfatter blant annet naturlekeplass, skatepark, forskningsbrygge og flere nye oppholdsplasser i parken. Som en del av prosjektet er en tidligere rørlagt bekk gjennom parken åpnet. Den gjenåpnede bekken har en naturlik utforming, med naturlige masser som bunnsubstrat og partier med frodig kantvegetasjon. Traséen er utformet med varierende bredde, dybde og fall, for i størst mulig grad å etterligne et naturlig bekkeløp. Bekkeåpningen i Lynghaugparken er første del av en mer omfattende gjenåpning og tilrettelegging av Sælenvassdraget, som er under planlegging i regi av Bergen kommune. 

Oppgraderingen inneholder også en større skatepark, utformet for å passe like bra for nybegynnere som for de mer erfarne. Skateanlegget glir inn som en naturlig del av den grønne parken, og utformingen er nøye tilpasset det eksisterende terrenget med sine mange små nivåforskjeller. Prosjektet har lagt stor vekt på involvering med framtidige brukere av anlegget, og det er gjennomført omfattende medvirkningsprosesser for å sikre at innhold og arkitektoniske grep svarer ut behovene for en sammensatt brukergruppe. Dette har gitt gevinst i form av et anlegg der alle kan finne sin plass og oppleve mestring på sitt nivå. Anlegget er raskt blitt populært både blant byens skatere og ivrige sparkesyklister i alle aldre, og det tilfører bydelen et helt nytt aktivitetstilbud.   

---
Uncovering a hidden stream to create places to play, skate and enjoy nature has transformed Lynghaugparken. Sensitive interventions provide Bergen’s citizens with new places to get outside and get active. The success of the project was immediately recognised by the municipality, winning their Best of Bergen Award 2022.
 

The objective is to increase both human activity and biodiversity in Lynghaugparken and it is the first stage of reopening the Sælenvassdraget. New riverbanks are articulated with simple forms to connect people to the water. The riverbed reflects a wild river with various slopes, depths and widths, and lush edge planting. 

The skatepark echoes the form of the streambed, as its weaves through boulders along the hillside above the river. Carefully graded slopes and level changes provide a progressive environment. This was designed with extensive user participation, engaging the city’s skating and scooting communities to ensure the long-term success of the Lynghaugparken project. 

Prosjektfakta

Kategori: Parker, byrom, gater, torg

Beliggenhet: Bergen, Hordaland

Oppdragsgiver: Bergen kommune, Bymiljøetaten v/Gunnar Rise MNLA

Byggeår: 2022

Prosjektperiode: 2018–2022

Areal/størrelse: 15 daa

Kostnad inkl. MVA: 20 mill. kr

Prosjektansvarlig: Johan Alexander Abrahamsson MNLA og Rune Lavik, Anleggsgartnertekniker

Landskapsarkitekt: Curve Studio AS,Norconsult Norge AS, Bergen

Ansvarlig landskapsarkitekt: Johan Alexander Abrahamsson MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Joanna Gocalek MNLA, Johan Alexander Abrahamsson landskapsarkitekt MNLA

Rådgivere/konsulenter: Kenneth Waggestad-Stoa og Jeremy Donaldson (skateanlegg), Rune Lavik (anleggsteknikk og gjennomføring), Kristin Thomassen (VA), Roar Sande (lysdesign)

Entreprenør: Anleggsgartner Boasson AS

Anleggsgartner: Anleggsgartner Boasson AS

Underleverandører: Betongpark

Priser i konkurranser: Arkitektur- og byformingsprisen for Bergen kommune 2022

Curve Studio AS

  • Lynghaugparken_Bergen_1
  • Lynghaugparken_Bergen_2
  • Lynghaugparken_Bergen_3
  • Lynghaugparken_Bergen_5
  • Lynghaugparken_Bergen_7

Liknende prosjekter