Aktivitetsområdet Parkopplevelser er etablert i vestre del av Drammen park. Prosjektet inngår som en viktig del av Drammen sentrums grønnstruktur, og det overordnete turveisystemet, «Kulturringen», som Ypsilon, Bragernes og Elverunden er en del av. Parken blir et bindeledd for turveier og overordnet grøntstruktur.

Parkopplevelser er et skulpturelt og aktivt møtested med fokus på allsidig og variert lek og med skjerpende og utfordrende aktiviteter for alle sanser. Det sammenhengende aktivitets- og lekeområdet er etablert med en geometri som bevarer eksisterende trær og forankrer dagens bevegelseslinjer.
Aktivitetsområdet er konsentrert midt i parken, der lekeapparater er fordelt på et gjennomgående og fargerikt lekelandskap i gummi. Gummidekket er støpt på stedet, med farger som skal symbolisere et naturlig elvelandskap med blå elver, grå fjell osv. samt en «vulkan» som har utbrudd.
Det etableres aktiviteter for høy og lav intensitet i alle deler av parken. Samtidig finnes oppholdssoner med sittebenker for større grupper.

Prosjektfakta

Kategori: Parker, byrom, gater, torg

Beliggenhet: Drammen

Oppdragsgiver: Drammen kommune

Byggeår: 2011

Prosjektperiode: 2008-2011

Areal/størrelse: 7,4 daa

Landskapsarkitekt: Grindaker AS

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Grindaker AS

Entreprenør: Steen & Lund AS

Grindaker AS

  • Parkopplevelser DP 2 Lekeapparat2-Magnus Greni
  • Drammen park 4

Liknende prosjekter