En park på Høyda i Moss ble i sin tid anlagt for å skape trivsel for de ansatte ved bedriften TrioVing/ VingCard. Store gressarealer, parktrær og velstelte staudebed var inntil nylig en godt bevart hemmelighet for folk flest i Moss.

Parken var inngjerdet og forbeholdt de ansatte. Da bedriften valgte å flytte ble næringsarealet solgt til Enata Eiendom. Etter en prosess med omregulering er nå store grøntarealer frigjort for allmennheten. Enata Eiendom er i ferd med å transformere det gamle næringsarealet til et attraktivt boligområde med punkthus, torg, kvartals- og nærlekeplasser.

Som en historisk forankring er det satt opp en skulptur på det nye torget i parken. Enata Eiendomhadde idéen til kunstverket, basert på et originalt nøkkelkort som lå igjen da Trio Ving og VingCard hadde flyttet ut i 2014. Nøkkelkortet passet til en av dørene i administrasjonsbygget. Skulpturen er tegnet ut og beregnet av landskapsarkitekten, og produsert hos Askim Mekaniske Verksted/VM Gruppen. Skulpturen har således en reell hullkortkombinasjon.

English summary
Large grasslands, park trees, and well-groomed perennial borders were, until recently, a well-kept secret for the population in Moss. The park was fenced and reserved for the staff at TrioVing/ VingCard so that they could enjoy their breaks in the lush garden. Following a process of re-regulation, large green areas are now released for the public. Enata Eiendom is transforming the old business area into an attractive residential area with blocks of flats, square and playgrounds.

 

Prosjektfakta

Kategori: Parker, byrom, gater, torg

Beliggenhet: Moss, Østfold

Oppdragsgiver: Enata Eiendom AS v/Espen Klevmark

Byggeår: 2016

Prosjektperiode: 2015–2016

Prosjektansvarlig: Maria Thøgersen Eide MNLA

Landskapsarkitekt: In Situ AS

Ansvarlig landskapsarkitekt: Maria Thøgersen Eide MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Maria Thøgersen Eide MNLA

Rådgivere/konsulenter: Fontene-Teknikk AS v/Tommy Holth og Askim Mek Verksted AS v/Øystein Hauger

Entreprenør: EVR-Norge AS ved Svein Gressløs

Anleggsgartner: Espen Andreassen, Steinmiljø AS

Annet: Foto: Maria Thøgersen Eide

In Situ AS

  • In Situ_0690
  • In Situ_0691
  • In Situ_0681
  • In Situ_2852 nattbilde

Liknende prosjekter