Storebrand har et ønske om at deres bygg og utearealer i størst mulig grad skal bidra positivt til å ivareta naturmangfold. I Ruseløkkveien er derfor 120 m2 bed redesignet spesielt med tanke på pollinerende insekter, vegetasjon i flere sjikt og redusert behov for skjøtsel.

Det er også utarbeidet plantelister for bruk i potter. Storebrand trekker selv fram verdien av bevisste plantevalg i potter som et viktig tiltak der det ikke er mulig med bed. Bevaring av to eksisterende kirsebærtrær sammen med nye busker, stauder og løk sikrer volum allerede fra første vekstsesong. Bedene er planlagt med tanke på at det alltid skal være noe som blomstrer eller har bladverk med høy prydverdi. Slik sikres også mat for pollinerende insekter fra tidlig vår til sent på høst. Samtidig er besøk fra sommerfugler og bier en del av opplevelsen for de som besøker anlegget. Allerede første vekstsesong ble tistelsommerfugl og admiralsommerfugl registrert. Alle plantene er produsert i Norge. Det gir større sannsynlighet for at de trives, reduserer samtidig energiforbruket ved frakt, og risikoen for å innføre skadedyr eller plantesykdommer fra andre land. 

Prosjektet er et godt eksempel på at man kan gjøre grep som er verdifulle for biologisk mangfold, selv med lite areal til rådighet. Bedene har blitt til frodige oaser med flersjiktet vegetasjon der bier, sommerfugler og andre pollinatorer finner pollen og nektar gjennom hele sesongen. I tråd med intensjonen for anlegget har oppgraderingen også gjort Ruseløkkveien til et mer attraktivt sted å oppholde seg. Tanken er at det samme konseptet kan gjenbrukes på flere av Storebrands arealer på sikt. 

Ruseløkkveien er en del av et større prosjekt der flere konsepter for byøkologi skal utprøves. Blant annet er det utviklet ulike vegetasjonssamfunn for grønne tak og terrasser og gitt innspill til skjøtsel som gir økt karbonbinding og liv i jorda, samtidig som bruk av sprøytemidler og kunstgjødsel er redusert. 

---
The company Storebrand want their buildings and outdoor areas to be a positive contribution to biodiversity. A mixed border of 120 square meters in Ruseløkkveien has been transformed for accommodating pollinating insects better, multi-layered vegetation and reduced maintenance costs. The project is a good example that even small areas might be of value to biodiversity, given the right design. This planting concept can be implemented at other properties over time. Ruseløkkveien is part of a larger project developing several concepts for urban ecology, including natural plantings for green roofs, and maintenance measures reducing the need for pesticides and artificial fertilizers by giving soil organisms a boost. 

Prosjektfakta

Kategori: Bærekraft, økologi

Beliggenhet: Oslo, bydel Frogner

Oppdragsgiver: Storebrand Asset Management AS

Byggeår: 2019

Prosjektperiode: mars–juni 2019

Areal/størrelse: 120 m2

Prosjektansvarlig: Rune Skeie

Landskapsarkitekt: Asplan Viak AS, Sandvika

Ansvarlig landskapsarkitekt: Gry Ellen Ringstad MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Gry Ellen Ringstad, Taran Aanderaa, begge MNLA

Anleggsgartner: Agaia AS

Samarbeidspartnere: Ljono stauder har levert de fleste plantene, i tillegg til Bibbis, Sanda og Vestby planteskole

Annet: Fotograf Åse Holte

Asplan Viak AS, Sandvika

  • 2022_Ruseløkkveien_Narcisser_FotoÅseHolte
  • Ruseløkkveien_01
  • Ruseløkkveien_02
  • Ruseløkkveien_03
  • Ruseløkkveien_04

Liknende prosjekter