Kristian Augusts gate 13 (KA13) er Oslos første og Norges mest ambisiøse fullskala ombruksbygg, utviklet av Entra Eiendom til kontorhotell.

KA13 inngår i Tullinkvartalet, et område som revitaliseres som byrom. Her etableres gatetun, passasjer og bygg som inviterer byens befolkning inn i kvartalet. Den eksisterende bygningen fra slutten av 1950-tallet er rehabilitert, med opprinnelig fasade. Et nytt tilbygg har fått sitt eget særpreg. 

Bygget er prosjektert med blågrønne tak og takterrasser med nyskapende løsninger for åpen og lokal overvannshåndtering. De blågrønne takene er lagt på eksisterende og nytt bygg i 2., 9. og 10. etasje. Under belegg og beplantning lagres overvannet, før tilkobling til innvendig taknedløp. Plantekassene av gjenvunnet stål er spesialdesignet, med perforerte hull og filtduk av resirkulerte tekstiler. Utformingen sørger for best mulig nyttiggjøring av overvannet. 

Prosjektet er støttet av FutureBuilt gjennom program for sirkulære bygg. Som forbildeprosjekt i FutureBuilt ble det stilt krav om banebrytende ombruksløsninger. I dette prosjektet ble kravene møtt blant annet ved plantekasser av gjenvunnet stål, benker av gjenvunnet plast og gulv hentet fra donorbygg i nærheten. De grønne takene har mer enn 50 ulike norskproduserte plantearter, som skal sikre gode leveområder for pollinerende insekter gjennom hele sesongen, samtidig som å være en attraktiv, grønn oase for brukerne og besøkende. De nyskapende og kreative løsningene har vært mulig å gjennomføre takket være godt samarbeid med oppdragsgiver, leverandør, arkitekt og det øvrige prosjekteringsteamet. Sammen skapte vi helt nye og spennende løsninger i KA13. 

 

Kristian Augusts gate 13 is Oslo's first and Norway's most ambitious full-scale circular redevelopment building, developed by Entra Eiendom for an office hotel. The building is designed with blue-green roofs and roof terraces with innovative solutions for open and local surface water management. The blue-green roofs were established on both existing and new buildings on the 2nd, 9th, and 10th floors. By applying coating and planting techniques, the surface water is stored before being routed to the internal roof drain system. The recycled steel planters are specially designed to ensure optimal utilization of the surface water.

The project has established more than 50 different Norwegian-produced plant species that will ensure good habitats for pollinating insects throughout the season while being an attractive, green oasis for users and visitors.  A small discreet office building has set a Norwegian record in reuse and is perhaps the most important house of the year!

Prosjektfakta

Kategori: Bærekraft, økologi

Beliggenhet: Oslo, Sentrum

Oppdragsgiver: Insenti (oppdragsgiver) og Entra Eiendom (byggherre)

Byggeår: 2020/2021

Prosjektperiode: 2018–2021

Areal/størrelse: 3 162 m2

Prosjektansvarlig: Janicke Ramfjord Egeberg MNLA (for landskap)

Landskapsarkitekt: Asplan Viak AS, Sandvika

Ansvarlig landskapsarkitekt: Janicke Ramfjord Egeberg MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Janicke Ramfjord Egeberg MNLA, Rune Skeie og Åse Holte MNLA

Rådgivere/konsulenter: Asplan Viak (landskap, energi & miljø, plan & urbanisme, vann- og miljøteknikk), Scenario Interiørarkitekter, Rambøll, Norconsult, Resirqel, Fokus rådgivning, Brekke og Strand Akustikk

Entreprenør: Haandverkerne, Protan, Bergknapp, Energima, Oslo & Akershus Rørleggerbedrift, Kontakt Elektro, Øst-Riv.

Anleggsgartner: Bergknapp AS (all beplantning på tak)

Arkitekt: MAD arkitekter

Samarbeidspartnere: MAD arkitekter, Spaces, Scenario Interiørarkitekter, Rambøll, Norconsult, Bergknapp og Protan

Priser i konkurranser: Statens pris for byggkvalitet 2021. DOGA-merkets Hederspris 2021.

Annet: FutureBuilt forbildeprosjekt

Asplan Viak AS, Sandvika

  • 1 KA13 - Foto MAD_arkitekter_Kyrre Sundal
  • 2 KA13 - Foto MAD_Arkitekter_Kyrre Sundal
  • 3 KA13 - Rendering av MAD_arkitekter Takterrassen

Liknende prosjekter