Bogstadveien er en av Oslos mest attraktive handlegater og en viktig ferdselsåre som går fra Slottsparken til Majorstua. Prosjektet omfatter både Bogstadveien og Hegdehaugsveien, og inkluderer byrom og koblinger til kryssende gater. Mange interesser og behov skulle løses innenfor et trangt gatesnitt. Fotgjengere, kollektivtrafikk (trikk) og handel har fått prioritet framfor sykkel og bil.

Bogstadveien var en sliten gate med smale fortau og et uoversiktlig trafikkbilde. Trikkesporet trengte bedre fundamentering og det var behov for høyere standard på holdeplassene. Deler av vann- og avløpsnettet var modent for utskifting og oppgradering. Fortau og gangarealer var av lav kvalitet og det var ingen helhet over utstyr og møblering i gaten. Mangelen på oppholdssoner og møteplasser var påfallende sett i forhold til folkemengdene som bruker gaten.

Store masseutskiftinger gjør at gaten nå tåler belasting fra trikk og tung trafikk. Kabler og rør er oppgradert. Gateløpet er løftet i forhold til tilstøtende gater, både kvalitativt og bokstavelig. Kantsteinhøyden mellom fortau og kjørebane er redusert til 8 cm, noe som gjør det lettere å bevege seg på tvers av gaten. Gateløpet er strammet opp med ryddig og gjennomgående linjeføring. Antall kjørefelt for bil er redusert fra tre til to. Fortauene er gjort brede, de har fått et solid granittdekke med varmerør. Brede steinheller ut i kryssene gjør overgangene for barnevogner og rullestolbrukere smidig. Fortau og plasser har fått en klar sonedeling; vegg-, ferdsels- og møbleringssone. Mørk grå granittstein er benyttet gjennom hele gaten, med ulik overflatebehandling. Der fasadene er trukket tilbake og gaten får et bredere profil er det etablert møte- og oppholdsplasser. Disse utvidede byrommene er utformet med lange benker, blomstrende trær og vannspeil. I den bratte bakken opp fra Josefines gate er et høydesprang fanget opp med rause trappetrinn, ramper og uformelle sittekanter. Gaten er universelt utformet.

Bogstadveiens store innslag av tekstil og mote har inspirert til et uttrykk hvor fortauenes granittdekke er utformet som et vevd stoff med renninger på tvers. Kantsteinen er rullet ut som et kantbånd på stoffet, og utvider seg og utbroderes i hvert kryss. Gatens historiske formspråk og funkisbygg med avrundede hjørner er videreført i linjeføring og detaljer som rette linjer med runde hjørner. Dette går igjen i alt fra det overordnede grepet til utforming av møblering; benker, rekkverk, avfallsbeholdere og sykkelstativ. I stålristene rundt trær, lyspunkter og kumlokk er det markert sirkler som på et stofftrykk. Armaturene i gatebelysningen henger som en perlerad over gateløpet. I byrommene er belysningen festet på høye master, stedvis med effektbelysning, som gir lysende sirkelmotiver på belegningen.

 

 

Prosjektfakta

Kategori: Parker, byrom, gater, torg

Beliggenhet: Oslo

Oppdragsgiver: Bymiljøetaten, Oslo kommune

Byggeår: 2015

Prosjektperiode: 2011-2013

Areal/størrelse: 1000 m gatelengde/15 000 m2

Kostnad inkl. MVA: Ca. 200 mill. kr

Prosjektansvarlig: Norconsult AS

Landskapsarkitekt: Bjørbekk & Lindheim AS

Ansvarlig landskapsarkitekt: Bjørbekk & Lindheim AS

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Jostein Bjørbekk, Svein Erik Bergem, Nora Johanne Mellemstrand, Jacek Robert Leski og Line Løvstad Nordbye, alle MNLA. Christer Ohlsson, landskapsingeniør.

Rådgivere/konsulenter: Norconsult AS (alle ingeniørfag), ÅF Lighting (belysning)

Entreprenør: Oslo Vei, Agro, ØVB

Bjørbekk & Lindheim AS

  • Bogstadvn_dame-med-koffert2
  • Bokstad
  • KUMLOKK
  • Bokstadvn2

Liknende prosjekter