Hellen skole er rehabilitert og bygd ut til en barneskole dimensjonert for 400 elever.

Skolens uteareal vender mot sørvest og har gode kvaliteter, med eksisterende naturterreng. Den opprinnelige hovedstrukturen hadde tre skoleplasser som kiler seg inn i naturterrenget. Dette er bevart og forsterket, slik at naturens former framtrer tydeligere. Uteområdene har forskjellig karakter som varierer med romstørrelse, helling, lys/skygge og terrengets underlag.

De ulike kvalitetene oppfordrer til varierte former for lek og opphold. Trafikale soner og plassen ved hovedatkomsten er utformet for å sikre god orientering til skolen. Det er lagt vekt på universell tilgjengelighet internt i skoleanlegget. Hellingen på skoleplassene er justert slik at nivåforskjellene blir minst mulig, og slik at ramper blir kortest mulig. Skolens viktigste innganger er markert med et stripet dekke. Brede trappe- og amfianlegg kan samle større elevgrupper for uteundervisning, teater- og musikkforestillinger. Rampeanlegget har kule­rammer i rekkverket, slik at de også har funksjon for lek og læring. Soner med plass-støpt gummi­dekke fungerer som fallsikre underlag og inviterer alle til aktivitet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prosjektfakta

Kategori: Skoleanlegg, barnehager

Beliggenhet: Bergen, Hordaland

Oppdragsgiver: Bergen kommune, Etat for utbygging

Byggeår: 2015

Prosjektperiode: 2009-2015

Areal/størrelse: 10 daa

Kostnad inkl. MVA: 8 mill. kr

Landskapsarkitekt: Norconsult AS, Bergen

Ansvarlig landskapsarkitekt: Kari Monstad MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Laila Iren Isene MNLA, Kari Monstad MNLA

Anleggsgartner: Landås hage- og boligservice AS

Arkitekt: Ola Roald AS Arkitektur

Samarbeidspartnere: Robert Lange, produktdesigner, Roar Sande, lysdesigner

Annet: Foto: Adrian Lombardo

Norconsult AS, Bergen

  • Hellen skole2_plan
  • Hellen skole3
  • Hellen skole4
  • Hellen skole5

Liknende prosjekter