Lakkegatas nye skolegårdsutvidelse er utformet som et offentlig byrom, som vil komme hele bydelen til gode.

Barn og unge i området har fått et nytt tilbud, og prosjektet søker å skape trygghet og rom for opphold på et sted som tidligere har vært preget av store monotone asfaltflater og har tiltrukket seg uønsket aktivitet. 

Prosjektets bærende formgrep er en gjennom-gående gangakse, markert av et amfi med sittekanter. Aktiviteter og samlingssteder er organisert langs begge sider av denne aksen. Det er lagt mye omtanke i utarbeiding av detaljene, som skaper et uanstrengt uttrykk og robuste løsninger for et anlegg som skal leve lenge. Materialvalget er enkelt, med betong, lakkert stål, treverk og vegetasjon. Fargepaletten baserer seg på materialenes egenfarger, mens stålet er lakkert i hvitt for høye elementer, og nyanser av blått/mint for lave elementer.

Plassen har en jevn helling mot et 230 m2 stort regnbed som samler og filtrerer overflatevannet ned i grunnen. Regnbedet, plenen og de eksisterende trærne gir den urbane plassen et frodig uttrykk. Målet er å skape et inkluderende anlegg som appellerer til alle brukergrupper, med et særlig fokus på jenter. Virkemidlene er et bredt og flerfunksjonelt tilbud som ikke er konkurransebasert, og å tilrettelegge for uorganisert aktivitet. Gangaksen skaper en uforpliktende situasjon, hvor man beveger seg gjennom anlegget og stanser opp der man føler for det. Opphold og aktivitet er tilrettelagt på en slik måte at de underbygger hverandre. Her kan man både se og bli sett.

Taket er et viktig element som skaper et intimt rom i parken og beskytter mot en regnskur. Her er det fasiliteter som utegrill og vanntilgang og taket er stort nok til en hel skoleklasse, eller flere familier på grillfest. En viktig attraksjon i parken er rulleområdet, som er et lavterskeltilbud for barn og nybegynnere. Det er tegnet av Betongpark, som har spesialkompetanse på feltet.

 

English summary 

The extension of Lakkegata School´s recreation grounds is a new public urban space that will benefit the whole neighbourhood, also outside school hours. Children and teenagers in the area now have a new meeting place and space for activity. The goal is to create a safe space in an area previously known for unwanted activity.

A pedestrian path provides a structural element that connects the various elements of the park. Activities and meeting places are organised along this path and series of stepped retaining walls reinforce this axis through the park whilst providing seating in varying heights. The square has a slight incline towards a 230 m2 rain garden, which collects the surface water for filtration into the ground. In order to create an inclusive space, with special appeal to girls, the main strategy is a variation of non-competitive activities that make space for unorganised activity. 

Prosjektfakta

Kategori: Skoleanlegg, barnehager

Beliggenhet: Oslo, Bydel Grünerløkka

Oppdragsgiver: Undervisningsbygg

Byggeår: 2019

Prosjektperiode: 2017–2019

Areal/størrelse: 2800 m2

Kostnad inkl. MVA: 17,5 mill. kr

Prosjektansvarlig: Egil Eide

Landskapsarkitekt: Asplan Viak AS, Oslo

Ansvarlig landskapsarkitekt: Espen Evensen Reinfjord MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Helle Lind Storvik MNLA og Kristine Austad Myklebust

Rådgivere/konsulenter: Asplan Viak

Entreprenør: Skaaret Landskap

Anleggsgartner: Skaaret Landskap

Underleverandører: Betongpark

Arkitekt: Sebastian Østlie

Priser i konkurranser: Nominert til Oslo kommunes arkitekturpris 2020

Annet: Fotograf: Kirsti Reinsberg Mørch MNLA, dronebilde av Jostein Thorvaldsen (begge Asplan Viak)

Asplan Viak AS, Oslo

  • Lakkegata_aktivitetspark_02
  • Lakkegata_aktivitetspark_03
  • Lakkegata_aktivitetspark_04
  • Lakkegata_aktivitetspark_05
  • Lakkegata_aktivitetspark_06

Liknende prosjekter